Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb

Datum och tid 2017-01-11 kl 16.00

Plats Klubblokalen

Närvarande Tor Helenius, ordförande
Laila Håkansson
Gay Thelander
Lennart Reiz
Ingrid Vestergaard
Ann-Christin Pehrson, suppleant
Eva Svensson, suppleant

Ej närvarande Jan-Axel Andersson

§ 1 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Ingrid läste upp föregående mötes protokoll. Beslöts skjuta upp tvätt av matta till sommaren, när fönstren kan stå öppna. Protokollet godkändes därefter och lades till handlingarna.

§ 3 Laila presenterade resultat- och balansrapporter för juli-december 2016.
Resultatet visar ett överskott på +11.547 kr och likvida medel 105.926 kr.

§ 4 Beslöts utreda klubbens kostnader för el. Gay fick i uppdrag att kolla upp var vår elmätare sitter och vilket elavtal som gäller.

§ 5 Beslöts ge ut en enkät till medlemmarna, där de får svara på frågor som gäller t ex speldagar, spelformer osv., samt lämna eventuella synpunkter på olika frågor. Styrelsen funderar på frågor och Ann-Christin sammanställer dem.

§ 6 Beslöts behålla systemet med priser för Silverstegen oförändrat under vårsäsongen.

§ 7 Tor presenterade budget för årets första sex månader, vilken visar på ett överskott om ca 7.500:- kr.

§ 8 Beslöts att extra pris ska delas ut när vi är minst tio fulla bord. Tävlingsledaren får avgöra vilka som ska få extrapriset, vilket ska utgöras av spelavgiften.

§ 9 Nästa styrelsemöte: onsdag 1 mars 2017 kl. 16.
Vid pennan: Justeras:

Ingrid Vestergaard Tor Helenius
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80