Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling

Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2016-11-29
Närvarande:
Leif Sundqvist
Jan Ödén
Klas Löfgren
Annelie Sagersten
Kent Sjöberg

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet. I sekreterarens frånvaro utsågs Kent Sjöberg att föra protokoll.

2. Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska läget
Klas Löfgren redovisade det ekonomiska läget och styrelsen förklarade sig nöjda med rapporten. För närvarande går verksamheten med överskott.

4. Avslutningsfest 2016-12-12
I sedvanlig ordning anordnas en avslutningsfest i anslutning till höstsäsongens slut. Festen subventioneras av styrelsen och priset blir därför 120 kr/medlem och 150 kr/icke medlem. Styrelseledamöter och andra funktionär bjuds utan kostnad. Ing-Britt Nyholm gör inköp för dukningen, Margaretha ansvarar för mat, kaffe och kaka, Kent ansvarar för lotteri med priser och dryck till maten. Birgitta svarar för blommorna till dukningen av borden.

5. Poängligor hösten 2016
På spelkvällarna kvällstid upprättas poängligor för placerade och närvarande spelare. Penningpriser delas ut till de tre bäst placerade spelarna i respektive liga. Närvaropriser i form av chokladask delas ut till de spelare som uppnått utsatt gränsvärde och som är närvarande vid prisutdelningen i samband med avslutningsfesten. Leif ansvarar för att köpa in närvaropriserna och kassören gör i ordning penningpriserna.

6. Mentorbridgen
Leif redogör för att deltagandet vid mentorbridgen har minskat. Det som framförallt är ett problem är att antalet mentorer inte varit tillräckligt.

7. övriga frågor
Följande togs upp:
• Datorn i bridgekansliet har varit ur funktion en längre tid. Emil Tibblin har installerat om den och förhoppningsvis skall den nu fungera igen från och med 30/11.
• Målningsarbetena i lokalen är påbörjade. Ny matta är inlagd i fikarummet.

8. Nästa möte
Beslutas att nästa möte hålls tisdag 7 februari kl. 17.00 i bridgelokalen.

9. Avslutning
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet Justeras


Kent Sjöberg Leif Sundqvist Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80