Kommande tävlingar
13/10 Enköpings BS - Enaträffen
18/10 Elitserien .... Rond 6-11
09/11 Manfred Kamras Minne
Rapporterade tävlingar
07/09 SM Par Junior - omgång 4
07/09 SM Par Junior - omgång 3
07/09 SM Par Junior - omgång 2
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte tisdagen den 23 augusti 2016, kl 17.45

Närvarande:
• Torbjörn Nyberg, TN
• Bosse Lindberg, BL
• Håkan Björnsson, HB
• Ewa Montelius, EM
• Carin Bilar, Cbn

Anmält förhinder:
• Birgitta Gustafsson, BG

§ 1 Mötet öppnas samt justeringsman
TN hälsade de närvarande välkomna. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs BL.

§ 2 Ekonomisk rapport och revision
EM föredrog kort GBF:s ekonomi. Inför årsmötet har en revidering av förbundets ekonomi skett.

Bokslutet visar på ett positivt resultat på 6 479 kr. I övrigt finns tillgångar enligt nedan:

Tillgångar Kronor
Vitvinsglas – 2 st 434
Kontantkassa 866
Postgiro 49 400
Räntefond 17 072
Ruterkonto 2 189
Totalt 69 961 kronor

§ 3 Inkomna motioner/frågor inför Årsmötet
Till årsmötet har följande motioner och fråga inkommit från Visby BS:

1. Att man inte vill ha plaketter i pris vid DM-tävlingar.

Styrelsen beslutade
• att tillstyrka motionen.

2. Att man inte vill ha någon ändring av upplägget av lagserien, men vill begränsa brickantalet till 24.

Styrelsen beslutade
• att tillstyrka motionen.

3. Framföra fråga från Tommy Elingmark om GBF avser följa SBF:s förändring i lagtävlingsberäkning.

Styrelsen beslutade
• att anpassa tävlingsberäkning till internationell standard i enlighet med SBF:s förändring. Uppdrogs åt BL att till årsmötet medtaga en jämförelse mellan det gamla och nya beräkningssättet.

§ 4 Genomgång av övriga handlingarna till Årsmötet den 8 september.
Cbn föredrog handlingarna till Årsmötet den 8 september. Efter diskussion beslutade styrelsen

• att efter vissa redaktionella ändringar godkänna handlingarna till Årsmötet.

§ 5 Förtäring vid Årsmötet
Styrelsen diskuterade frågan och beslutade

• att beställa förtäring till 20 personer.

§ 6 Kommande styrelsemöten
Presenterades förslag till styrelsemöten kommande verksamhetsår. Styrelsen diskuterade framlagt förslag och efter vissa justeringar beslutade styrelsen

• att godkänna framlagt förslag. Notera att kallelse ska skickas inför varje möte samt att någon eller några möten kan ställas in om inget behov föreligger att träffas.

o Torsdagen den 8 september 2016 (konstituerande möte)
o Tisdagen den 22 november 2016, kl 17.45
o Tisdagen den 24 januari 2017, kl 17.45
o Tisdagen den 21 mars 2017, kl 17.45
o Tisdagen den 30 maj 2017, kl 17.45
o Tisdagen den 22 augusti 2017, kl 17.45

§ 6 Övrigt
1. SBF kallar till distriktsmöte i Örebro helgen den 2 – 4 september. Blir ingen representation från Gotland denna gång.

2. SBF:s kursverksamhet hösten 2016. Efter diskussioner beslutade styrelsen

• att höstens kursverksamhet ska övergå i Visby BS regi.

§ 7 Avslutning
TN tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80