Kommande tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
24/10 RM Lag Veteran BBO - Gröna His
04/11 Guldsimultanrally
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Protokoll från styrelsemöte i Sydöstra Sveriges BF 2016-05-25

Närvarande:
Bengt Lennartsson (ordf)
Annette Hansson (sekr.)
Johnny Petersson
Thomas Winther
Curt v Schlanbusch
Peter Alm
Agneta Svahn
Bill Axblom

§ 1 Öppnande av möte
Bengt öppnar mötet. Dagordningen godkänns. Thomas påtalar att dagordningen ska skickas ut minst en vecka innan mötet.

§ 2 Protokoll
Protokollet från 2016-01-16 justerades.

§ 3 Rapporter
Svenska Cupen pågår med 21 lag kvar från distriktet.
Distriktsserien är i avslutningsfasen med två matcher kvar.
I Elitcupen återstår finalen mellan Oskarshamns BK och Sölvesborgs BK.
DM-lag mästare blev BD-BOJS, Älmhult.
SM-lag semifinal – fem lag från distriktet gick till semifinal. Lag Sjökvist till SM-final, Hovmantorp kom tvåa i sin semifinal och övriga lag på blygsammare placeringar.
För ytterligare information, se hemsidan.

§ 4 Ekonomi

Ekonomin är oförändrat god och kommer i år att ge ett överskott.

§ 5 Medlemmar
Totalt har distriktet 1938 medlemmar, varav 328 I-medlemmar och 9 juniorer.

§ 6 Ungdomsverksamheten
På Rikslägret och Juniorkampen deltog en junior från distriktet.

§ 7 Klubbrapporter

Thomas redovisar kontakt med Vissefjärda BK med anledning av att klubben inte uppfyller stadgarnas krav. Klubben ska omgående besluta om fortsatt anslutning till förbundet.
FCTF:s BK, Karlskrona har avvecklat klubben och medlemmarna är överflyttade till Bridgeklubben Karlskrona.
Grimslövs BK är inte längre anslutna till förbundet. Medlemmarna har flyttats till andra anslutna klubbar.

§ 8 DM tävlingar

Det har varit bra deltagande i tävlingarna. Resultat finns på hemsidan. Distriktet har tack vare detta fått en extra plats i SM Par-Öppna semifinal.

§ 9 Elitcupen

Elitcupen har följt tidsschemat, finalen återstår.

§ 10 Förbundsnytt
Alla medlemmar som har uppgett en e-mail adress till förbundet får ”Förbudsnytt” via mailen åtta ggr/år.

§ 11 Förtjänsttecken
Styrelsen i distriktet ska yttra sig över ansökningar om förtjänsttecken och därefter beslutar SBF. Växjöbridgen har ansökt om silver med lagerkrans till Bertil Arvidsson och Lilian Arvidsson. Enligt kraven tillstyrker styrelsen Bertil Arvidsson förtjänsttecken i silver med lagerkrans och Lillian Arvidsson i silver.

§ 12 Årets bridgeprofil
Styrelsen beslutade om vem som blir Årets bridgeprofil. Beslutet offentliggörs vid årsmötet.

§ 16 Övriga frågor
- Agneta tog upp frågan om hur nya hemsidan BIT fungerar. Thomas informerade att klubbar måste meddela honom för att få access till den nya hemsidan samt att ange en administratör.
- Peter har med sig frågan att reseersättningen är för låg, idag är det 15:- milen. Styrelsen beslutar att följa Skatteverkets regler med 18:50/ milen som ska gälla från och med 2016-07-01.
- Gällande att välja spelort för DM-lag som går vidare till semifinalspel, beslutade styrelsen att semifinalorterna bestäms i samband med prisutdelningen vid DM-finalen, i den ordningen lagen placerat sig.
- Spelprogrammet för 2016-2017 gicks igenom och godkänns. Det läggs ut på hemsidan.
- Årsmöte blir i Borgholm 2016-09-18 kl 11.00.
- Representanter till Distriktsträffen i Örebro 2-4/9 -2016 blir Johnny och Peter. Thomas meddelar SBF.
- Klubbträffen 2017 blir den 6-7 maj. Inbjudan kommer ut senare.
- TK i Förbundet har beslutat att från och med 2016-07-01 gå över till 20-0 skala i VP tabellerna (tidigare 25-0). Distriktet kommer också att gå över till 20-0 skala samma datum. I nästa nummer av medlemstidningen Bridge, kommer information och tabeller. När klubbarna beställer nya lagprotokoll från Bridgeförlaget, skickas det med tabeller med nya 20-0 beräkningen.

§ 17 Avslutning
Bengt avslutar mötet.


Vid protokollet: Justeras

Annette Hansson Bengt Lennartsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80