Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Årsmöte Falköpings Bridgesällskap den 25 januari 2016
§1
Mötets öppnande
Årsmötet öppnas av ordförande Kjell-Åke Lind, som hälsade alla välkomna.
§2
Godkännande av dagordningen
Dagordningen för årsmötet lästes upp och godkändes.
§3 Ordförande för mötet
Kjell-Åke Lind valdes att leda årsmötet
§4 Sekreterare för mötet
Åsa Gustaf-Janson valdes till sekreterare för årsmötet
§5
Justeringsmän
Sören Lennartsson och Gullvi Högberg valdes till att justera årsmötets protokoll
§6
Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport
Ordförande gick igenom verksamhetsberättelse. Därefter lades den till handlingarna.
Ordförande gick igenom den ekonomiska rapporten och konstaterade att klubben har en god ekonomi.
§7
Revisionsberättelse
Per-Olof Larsson redogjorde för att klubbens räkenskaper är granskade utan anmärkning.
§8
Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för innevarande verksamhetsår.
§9
Val av styrelseledamöter
Enligt valberedningens förslag valdes för verksamhetsåret 2016
Kjell Geiborg och Sten Gustavsson ytterligare 1 år, Per-Olof Larsson valdes till ordförande, Rune Larsson valdes till kassör, 1 år, Sekreterare Åsa Gustaf-Janson på ytterligare 1 år.
§10
Gulli Ragnarsson omvaldes på 1 år
§11
Till revisor valdes Kent Sandén och Ulla Moberg, nyval
§12
Tävlingskommitté
Omval av Per Olof Larsson, Kjell Geiborg och Kjell Åke Lind
§13
Materialansvariga
Omval av Sten Gustavsson, Rune Karlsson, Elof Karlsson
§14
Mästarpoängansvarig
Omval av Sten Gustavsson
§15 Pressombudsman
Till pressombud valdes Kjell Åke Lind, nyval
§16
Ungdomsansvarig
Vakant
§17
Valberedningen
Omval av Ässy Sandehn och Ulrik Christensson
§18
Årsavgift
Årsmötet beslöt att årsavgiften skall vara oförändrad, 300 kr/år som oavkortat går till Sveriges Bridgeförbund och Västergörlands Bridgeförbund
§19
Bordsavgift
Årsmötet beslöt att bordsavgiften skall fortsätta att vara 50 kr, oavsett spelform inom klubben.
§20
Dataansvarig
Till dataansvarig valdes Kent Sandehn, omval och Kjell Åke Lind omval
Övrigt
Ordförande önskade hjälp med klubbens lottförsäljning, Kjell Åke Lind kommer under 2016 administrera klubbens lottförsäljning.

Mötet avslutades
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Avgående ordförande avtackades av klubbens medlemmar med blommor.

Kjell Åke Lind
Ordförande

Åsa Gustaf-Janson
Sekreterare

Sören Lennartsson
Justerare

Gullvi Högberg
Justerare


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80