Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Sydöstra Sveriges bridgeförbund
Mötesprotokoll
2016.01.16Närvarande:
Bengt Lennartsson (ordf.)
Johnny Petersson
Thomas Winther
Peter Alm
Bill Axblom
Agneta Svahn

§ 1 Mötets öppnande
Bengt Lennartsson öppnar mötet med att hälsa alla välkomna till Bridgens Hus i Kalmar

§ 2 Protokoll
Föregående mötesprotokoll från juni 2015 lästes upp. Protokollet godkändes i föreliggande form.

§ 3 Rapporter
a) Distriktsserierna: just nu 23 lag anmälda, efter en veckas förlängning blev det totalt 28 lag.
b) Svenska Cupen: 470 lag anmälda varav 17 från distriktet.
c) DM-par Mixed: 63 par mot fg års 69 par.
d) DM Individuellt: 20 spelare mot fg års 17 spelare.
e) DM-par Dam: 17 par mot fg års 16 par.
f) DM-lag: 31 lag mot fg års 28 lag.
g) Allsvenskan div 4: 2 av 3 lag med 2:a placering går upp till div 3 förutom de fyra seriesegrarna. Dessa tre lag spelar en serie.
h) Bengt Lennartsson och Johnny Petersson representerar Sydösta på Riksstämman och Johnny Petersson på Distriktstävlingsledarträffen. Dessutom var Thomas Winther i egenskap av anställd på SBF på plats.

§ 4 Ekonomi
Ekonomin är god och under kontroll.

§ 5 Medlemmar
Totalt har vi 1899 medlemmar i distriktet (i hela landet 26 031), varav 295 I-medlemmar och 7 juniorer. Det kommer ständigt tillskott av nya medlemmar.

§ 6 Ungdomsverksamheten
1 av våra 7 juniorer var på Rikslägret i Yxnerum 28-31 oktober.

§ 7 Klubbrapporter
Distriktet har 25 klubbar. 1 klubb återstår att behandla för ev. utträde. 1 klubb har aviserat utträde.

§ 8 Elitcupen
Följer tidsschemat.

§ 9 Förbundsnytt
I december skickades med e-post ett Medlemsnytt ut från SBF till alla medlemmar som uppgivit sin e-postadress. Nästa Medlemsnytt kommer i februari. 8 utskick per år görs framöver av Medlemsnytt. Alla medlemmar uppmanas att uppdatera sina e-postadresser eller ta bort dem om de inte vill ha Medlemsnytt från förbundet.

§ 10 Övriga frågor
a) Steg 2 utbildning för TL i höstas blev inställd, bara 5 anmälda och de var ej från vårt distrikt. Det görs ett nytt försök undersommaren/hösten.
b) Det blir ev. en steg 1 utbildning för TL hos BK Karlskrona i april.
c) Påminnelse om att lämna in förslag till Årets profil i Sydöstra
d) För de klubbar som begär utträde eller uteslutes från förbundet, kommer det att finnas möjlighet för kvarvarande medlemmar att bli medlemmar i en ny klubb SBV BK (Sydöstra Bridgens Vänners BK) som snarast ska etableras.
e) DM-par klubbkval: min. deltagarantal 6 par

§ 11 Mötets avslutande
Bengt Lennartsson förklarade mötet avslutat.


Nästa möte: 25 maj kl. 18.30 på Växjöbridgen.


Protokollförare: Agneta Svahn ………………………………………………

Justerat av: Bengt Lennartsson ………………………………………………
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80