Kommande tävlingar
13/10 Enköpings BS - Enaträffen
18/10 Elitserien .... Rond 6-11
09/11 Manfred Kamras Minne
Rapporterade tävlingar
07/09 SM Par Junior - omgång 4
07/09 SM Par Junior - omgång 3
07/09 SM Par Junior - omgång 2

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte måndagen den 14 december 2015

Närvarande:
• Torbjörn Nyberg, TN
• Bosse Lindberg, BL
• Håkan Björnsson, HB
• Carin Bilar, Cbn

• Jan-Olof Henriksson, adjungerad § 6

Anmält förhinder:
• Ewa Montelius, EM
• Birgitta Gustafsson, BG

§ 1 Mötet öppnas samt justeringsman
TN hälsade de närvarande välkomna. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs BL.

§ 2 Rapporter
Punkten utgår

§ 3 Ekonomi

Kassörens rapport
”Ekonomin är som vanligt god.

• I Handelsbankens korträntefond finns cirka 17 000 kr.
• På konto i Nordea 41 126 kr.
• Kontanter 1 572 kr (plus det som Bosse antagligen redovisar till mig ikväll).
• På Ruterkontot 6 893 kr.
• I lagret 2 vitvinsglas.”

Ett förslag har lämnats till styrelsen om att köpa in en projektor – kostnad ca 4 000 kronor.

Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade
• att köpa in en projektor – handläggs av JOH - samt
• att rapporten i övrigt lades till handlingarna.

§ 4 DM-/SM-tävlingar – upplägg av tävlingarna
Ärendet spaltades ner i tre underrubriker:1. Vem sköter tävlingarna
• DM-damer sköts av Eva Jahn
• Par, veteran och individuellt handläggs av TN
2. Priser
TN förevisade olika förslag på graverade plaketter. Beslutades att en plakett med marmorfot tas fram som överlämnas tillsammans med en flaska vin till 1 – 3 pristagarna.
3. Enkät
BL tar fram en enkät, som lämnas till de olika klubbarna om speldagar – en endagstävling (söndag) alt under två spelkvällar.

§ 5 Gotlands Bridgeförbunds stadgar – eventuell revidering
Förbundets stadgar genomgicks och reviderades. Beslutades att Cbn tar fram nytt förslag till nästa styrelsesammanträde.

§ 6 Övriga frågor
• Kursverksamhet i GBF:s regi diskuterades.
Nybörjarkurs anordnas av JOH enligt följande förslag.
• Kursstart v 4/2016.
• 12 kurstillfällen, onsdagar alt måndag – styrs efter önskemål - á 3,5 timmar/gång.
• Kursavgift 500 kronor.

Styrelsen diskuterade det framlagda förslaget och beslutade att en annons ska sättas in i Gotlands tidningar i slutet av december med en upprepning i början av januari – Cbn ansvarar.

§ 7 Mötet avslutas
TN tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare:


Carin Bilar

Justeras:Torbjörn Nyberg Bosse Lindberg
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80