Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 INSTÄLLD - Ölandsveckan 2020 -
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Protokoll fört vid ÅBF.s planeringsmöte i Ullånger 2015-05-28
Närvarande
Åke Lundberg, Anders Lundgren, Bo Gullefors, Hans Sjölander samt Rune Abrahamsson

§24 Mötets öppnande
Ordförande Åke Lundberg hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§25 Val av protokolljusterare
Till protokoll justerare väljs Bo Gullefors.

§26 Rallytävlingar, vilka ska ingå i ÅBF:s rally
Styrelsen beslutar att varje klubb har rätt att arrangera en tävling som får ingå i rallyt.
Dessutom ingår följande DM tävlingar Par, Mix samt Roland Tibblin Cup (individuella DM) i rallyt.
Följande DM tävlingar ingår inte i rallyt Veteran samt Dam.
Rallyt består av 8 deltävlingar 2015-2106 med nuvarande spelschema.

§27 Speldatum, Tävlingar
Samtliga datum är rekommenderade av ÅBF men eftersom t.ex. lokalfrågor m.m. kan klubbarna ändra datum men bör då ta hänsyn så att inte alltför många tävlingar hamnar för tätt.
Meddela ordförande om önskade ändringar.

§28 Ersättningar vid deltagande i SM
Styrelsen beslutar att använda samma nivåer som 2014.
Kassören får i uppdrag att se över det ekonomiska läget och lägga ett förslag till årsmötet om nivåer som håller ihop.

§29 Datum för årsmöte
Årsmöte beslutades att hållas onsdag 23 sept. Kl.17.00 i Generationernas hus i Ullånger.

§30 Övriga Frågor
a) Vilka statuter gäller för RTC, Bo Gullefors får i uppdrag att undersöka med Jerry Mähler om det finns någon pärm med statuter/bestämmelser gällande RTC.
b) Styrelsen föreslår att DM-medaljer avvecklas och diplom delas ut i stället ordförande jobbar fram ett förslag till årsmötet.§31 Mötet avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och Docksta BTK för gästfriheten och förklarar mötet avslutat.


Vid protokollet Justeras av


Anders Lundgren Bo Gullefors


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80