Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Protokoll från konstituerande möte i Sydöstra Sveriges bridgeförbund 2015-09-20

Närvarande:
Bengt Lennartsson (ordf)
Annette Hansson (sekr.)
Johnny Petersson
Thomas Winther
Bill Axblom
Peter Alm

§ 1 Öppnande av möte
Bengt öppnar mötet.

§ 2 Konstituering av styrelsen
Nya styrelsen kommer att ha följande arbetsfördelning:
Sekreterare Annette Hansson
Distriktstävlingsledare Johnny Pettersson
Kassör Thomas Winther
Ingen ungdomsansvarig utses då det beslutades om det på årsmötet samma dag.

§ 3 Medlemslotteriet
[/b]Beslutar att medlemslotteriet avslutas.

§ 4 Klubbrapporter
Thomas har kontaktat Vissefjärda avseende att klubben hade för få medlemmar. Klubben har nu 8 medlemmar och kan i nuläget finnas kvar som klubb. Dock finns kravet om en meningsfull verksamhet.

§ 5 Övrigt
Bengt meddelar att det kommit in ett tackmail från Bernt Sigvardsson avseende avtackningen i somras.
Styrelsen beslutar att Thomas ska köpa in obligationer av den nya upplagan som kommer ut i höst. Thomas ska också lösa in de 100 000:- som finns i nuvarande obligationer, i oktober.

§ 6 Tid för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir den 13 januari 2016 18.30 i Bridgens hus i Kalmar.

§ 7 Avslutning
Ordförande förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet: Justeras


Annette Hansson Bengt Lennartsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80