Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Protokoll från styrelsemöte i Sydöstra Sveriges bridgeförbund 2015-06-17


Närvarande: Bengt Lennartsson (ordf)
Annette Hansson (sekr.)
Johnny Petersson
Thomas Winther
Curt v Schlanbusch
Peter Alm

§ 1 Öppnande av möte
Bengt öppnar mötet. Dagordningen godkänns.

§ 2 Protokoll
Protokollet från 2015-01-28 justerades.

§ 3 Rapporter
- Svenska Cupen: Femte omgången är lottad och finns på hemsidan. Nio lag från distriktet är kvar i tävlingen.
- Distriktsserien: Avslutades inom tidsramen.
- Elitcupen: Växjöbridgen, Bretz besegrade Karlshamns BK med 91-4 i finalen. Övriga resultat finns på hemsidan.
- SM-lag semifinaler: Fem lag från distriktet kvalificerade, inget av dem gick vidare till final.

§ 4 Ekonomi
Ekonomin är oförändrat god.
Thomas föreslår att de för närvarande ca 50 000:- som är öronmärkta till juniorverksamhet ska ingå i ordinarie verksamhet från och med nästa verksamhetsår. Frågan kommer att tas upp på kommande årsmöte som ett förslag från styrelsen.
Vidare föreslår Thomas att lägga ner medlemslotteriet ”Sydöstra Bridgens Vänner”. Lotteriet har haft en paus på några år. Vid nästa styrelsemöte beslutas i frågan.

§ 5 Medlemmar
Totalt har vi 1928 medlemmar i distriktet, varav 353 I-medlemmar och 7 juniorer. Detta är en ökning med sammanlagt 51 medlemmar, varav ökning med 42 I-medlemmar och 3 juniorer jämfört med juni 2014.

§ 6 Ungdomsverksamheten
Sju juniorer registrerade och aktiva. Jesper Johansson, Sällskapet Ronneby, blev tvåa i kvalet och gick vidare till SM par för Nybörjare.

§ 7 Klubbrapporter

Styrelsen ger Thomas i uppdrag att kontakta Vissefjärda BK då de inte uppfyller stadgarna gällande minikravet på antalet medlemmar som är åtta (8).

§ 8 DM tävlingar
Klubbarna i distriktet ska ges möjlighet att arrangera kval till DM par veteraner som en simultantävling i samband med en vanlig kvällstävling.

§ 9 Sydöstrarallyt
Tio deltävlingar (varav tre dm-tävlingar), totalt 216 par. De fem första får prispengar, Håkan Johansson, Växjöbridgen segrade. Det lottade priset på 500:- gick till Rune Sjöö, Ryds BK.
Beslut: Att inte fortsätta med Rallyt nästa säsong då det är för få arrangörer och inte uppfattas bidra till ökat intresse att delta i deltävlingarna.

§ 10 Klubbträffen
Thomas delar ut en sammanställning av inlämnade utvärderingar av 2015 års klubbträff, vilket visar att denna var uppskattad. Sammanställningen ska skickas till de klubbar som deltog.
Växjöbridgens förslag att Sydöstra Sveriges BF ska arrangera simultantävlingar diskuteras. Under hösten arrangerar Bridgeförbundet utökat antal simultantävlingar.
Beslutar att Johnny lägger upp förslag på en testtävling under hösten. Johnny informerar om tävlingen på årsmötet.
Förslaget att distriktsförbundet ska marknadsföra bridgen exempelvis genom annonseringar diskuterades. Beslutades att i dagläget inte vidta några åtgärder.
Nästa klubbträff planeras till våren 2017.

§ 11 Årets Bridgeprofil i Sydöstra
Årets bridgeprofil utsågs och kommer att tillkännages vid årsmötet.

§ 12 Förbundsnytt
Styrelsen uppmärksammar att det anordnas många fler simultantävlingar av Bridgeförbundet under hösten. Tillkommande är de som arrangeras under dagtid och på söndagar.
Riksstämman är den 9-10/10 i Örebro
DTL (distriktstävlingsledare) träff är den 10-11/10 i Örebro.

§ 13 Arbetsfördelningen inom styrelsen
Inga förändringar.

§ 14 Utbildningar
Styrelsen diskuterar kostnaden för TL-utbildningar.
Beslutades att TL-utbildningar som arrangeras i distriktets regi kostar 200: -/deltagare.

§ 15 Kalender 2015-2016
Styrelsen fastställde tävlingskalendern mm för säsongen 2015-2016.

§ 16 Övriga frågor
Distriktets stadgar behöver justeras bl a på grund av namnbyte på Förbundet. Thomas ombesörjer detta.
Årsmöte den 20/9 i BK Karlskronas klubblokal kl 11.00.
Viktigt att påminna klubbarna om att kontakta SISU i samband med utbildningar då klubbarna kan få resurshjälp och annat stöd.

§ 17 Avslutning
Bengt avslutar mötet och tackar Annette för visad gästfrihet och god förplägnad.Vid protokollet: Justeras


Annette Hansson Bengt Lennartsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80