Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 INSTÄLLD - Ölandsveckan 2020 -
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Närvarande
Åke Lundberg, Anders Lundgren, Nils-Erik Östman, Olle Nylander samt Rune Abrahamsson
Frånvarande
Jimmie Nilsson, Erik Westling, Bo Gullefors och Ewa Molin

§15 Mötets öppnande
Ordförande Åke Lundberg hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat

§16 Val av protokolljusterare
Till protokoll justerare väljs Rune Abrahamsson

§17 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes

§18 Fyrmannaspelet i distriktet kommande säsong
Ö-vik och H-sand ser inga problem att anordna en serie för DM- kval på sina orter
S-teå har ingen representant närvarande och kan därför inte redogöra deras ståndpunkt

§19 Spelschema för kommande verksamhetsår
Ett preliminärt läggs fram för att klubbarna ska kunna komma med egna åsikter till den 28 maj

§20 Planeringsmöte
Planeringsmöte för nästa år beslutas att hållas Tor 28 maj kl. 18.00 i Ullånger

§21 Uppdateringar, sidor, instruktioner, rapportering m.m.
a) Uppdateringar ÅBF Olle N får i uppdrag att se över och försöka förenkla hemsidan
b) Logga Olle N får i uppdrag att se över och försöka ta fram förslag till ÅBF.s hemsida
c) Kontaktperson Åke L är nu uppsatt som kontaktperson
d) Besöksadress Åke L får i uppdrag att kolla om denna behövs eftersom vi inte har något kansli
e) SM- Deltagare Anders L får ansvaret för anmälan av Veteraner samt Damer och Åke L arbetar igenom Par deltagarna. Mix anmälan bör ske omgående efter slutresultat
f) Inbjudningar till tävlingar beslutar att dom ska skickas via klubbarmas ordförande eller tävlingssamordnare och inte via allmän mail till samtliga registrerade adresser på ÅBF.s hemsida den viktigaste orsaken till det är det dåligt uppdaterade medlemsregistret som kan innehålla namn på icke betalande sen flera år tillbaka i bästa fall men oxå avlidna personer i värsta fall.

§22 Övriga Frågor fanns inga kvar eftersom dom flesta togs upp på förra punkten

§23 Mötet avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och Docksta BTK för gästfriheten och förklarar mötet avslutat


Vid protokollet Justeras av


Anders Lundgren Rune Abrahamsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80