Kommande tävlingar
04/04 Laholms BK - Guldtävling
10/04 Trosa BS - Guldtävling
13/04 Rimbo BK - Påskguld
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Regler för DM-par tävlingar
Sydöstra Sveriges BF


Övergripande
Övergripande gäller Svenska Bridgeförbundets Regler för SM tävlingar och det Generella regelverket.

Reglerna omfattar
Reglerna omfattar disciplinerna; DM-par Öppna, DM-par Mixed och DM-par Veteran samt DM-par Dam. I de tre förstnämnda disciplinerna arrangeras i dag så kallade klubbkval. I DM-par Dam tillämpas för närvarande direktanmälan till DM finalen. DM-par Juniorer arrangeras för närvarande inte av distriktet (Sydöstra).

Anmälan som arrangör av klubbkval
Alla distriktets klubbar kan arrangera klubbkval (gärna som klubbmästerskap eller liknande).
Det råder en stående och fortlöpande inbjudan till sådana arrangemang till alla klubbar.
Arrangemang anmäls till Sydöstra, helst innan kvaltiden startar, dock senast innan tiden för respektive kvaltid löpt ut, med uppgift om plats, tid, anmälan till och senast. Arrangemangen läggs ut på distriktsförbundets hemsida under Kommande tävlingar.

Krav på arrangör av klubbkval
Minst 6 par och spel av minst 24 brickor.
Varje arrangör ansvarar för marknadsföringen i sitt geografiska upptagningsområde.
I startavgiften ska ingå SM-avgift (i vissa fall av Sydöstra subventionerat) + skälig bordsavgift. Arrangör får och kan subventionera sina klubbmedlemmars SM-avgift.
Klubbkvalet ska av arrangören rapporteras till Svenska Bridgeförbundet (SBF) med RuterRapport filen och till distriktsförbundet med PBN filen (för resultatrapporteringen till hemsidan) snarast efter tävlingen. SM-avgiften insätts på Sydöstras bg 472-0736.

Vidare från klubbkval till DM-par finaler
Vidare från klubbkval till DM-par finaler går par från respektive heat i proportion till totala antalet deltagande par i respektive disciplin.
Vid återbud till DM-par final, fylls det på från det aktuella heatet i resultatordning. Återbud ska omgående anmälas av respektive arrangör till dfb. Kan heat inte fylla sin kvotandel, fylls på från övriga kvalheat i %-ordning.

DM-par finaler
Arrangörer tillfrågas av Sydöstra vid vårens styrelsemöte och läggs företrädesvis centralt i distriktet för att minimera restiderna och reskostnaderna.
Finalerna ska ha icke spelande licensierade tävlingsledare.

Finaler Kval Öppna Kval Mixed Kval Veteran
Antal par Antalet par Antalet par Antalet par
30 71+
28 61 – 70 61+ 61+
26 51 – 60 51 – 60 51 – 60
24 < 50 < 50 < 50

Alla möter alla i finalerna.
Finalerna spelas som barometer med Bridgemate.

Reserver
Reserv som inte spelat klubbkval i aktuell disciplin, får sättas in i DM finalen.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80