Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb

Datum och tid 2015-03-09 kl.16

Plats Klubblokalen

Närvarande Mats Karlsson, ordförande
Laila Håkansson
Bengt Fasth
Gay Thelander
Ingrid Vestergaard
Bengt Mattsson, suppleant
Ann-Christine Pehrson, suppleant

Ej närvarande Lennart Reiz

§ 1 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Ingrid läste upp föregående mötes protokoll, vilket lades till handlingarna.

§ 3 Den ekonomiska rapporten för verksamhetsårets åtta första månader (140701-150228) genomgicks. Inga större avvikelser från budget föreligger. Likvida medel per 150228: 126.500:-. Periodens resultat: +36.000:-.

§ 4 Mats har gjort en jämförelse vad gäller deltagarantal de olika speltillfällena, genom att jämföra jan/febr 2014 med samma period 2015. Klöverspelet och onsdagskvällarna är ungefär oförändrade, medan tisdag eftermiddag och torsdagar minskar.

§ 5 Vad gäller torsdagsspelet meddelade Lennart att högre priser inte genererat fler spelare. Däremot har det varit trevligt och uppskattat, och därför ska vi fortsätta att dela ut lite extrapriser då och då.

§ 6 Köket fungerar.
Arbetsdag lördagen den 21 mars kl. 10.00. Info med anmälningslista finns på anslagstavlan.

§ 7 Laila är ansvarig för webbkontakten med Sölvesborgs Kommun vad gäller bidragsansökningar.

§ 8 Frågan om hjärtstartare: Gay har varit i kontakt med en person som är villig att hjälpa oss med råd och utbildning. Gay undersöker möjligheten att via Sölvesborgs kommun söka bidrag till hjärtstartaren hos Balkenhausen samfond.

§ 9 Nästa styrelsemöte: måndag 20 april kl. 16.30 i klubblokalen.


Vid pennan: Justeras:Ingrid Vestergaard Mats Karlsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80