Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Konstituerande möte med styrelsen för Sydöstra Sveriges Bridgeförbund 21 sept 2014 i Blomstermåla

Närvarande: Thomas Winther, Annette Hansson, Peter Alm, Curt v Schlanbusch och Bengt Lennartsson

§1 Välkommen
Ordf. hälsar välkommen till det konstituerande mötet

§2 Konstituering av styrelsen
Beslutas att den nya styrelsen skall ha följande arbetsfördelning: Till sekreterare utses Annette Hansson och till distriktstävlingsledare utses Johnny Pettersson. Thomas Winther kvarstår om kassör och Bengt Lennartsson och Håkan Johansson är direktvalda av årsmötet som ordf. resp. ungdomsansvarig . Greger Alfonsson är övrig styrelseledamot

§3 Årets bridgeprofil i Sydöstra
Förslag till kriterier för utmärkelsen ”Årets Bridgeprofil" presenteras och det beslutades att ligga som beslutsunderlag för styrelsemöte i januari. Utmärkelsen skall presenteras 2015

§4 Klubbledarträff 2015
Styrelsen diskuterar val av plats för vårens klubbledarträff som skall genomföras den 23 maj.
Beslutas att träffen genomförs på samma sätt som den tidigare nämligen på Stena Lines fartyg mellan Karlskrona- Gdynia . Beslutas att Thomas till nästa styrelsemöte tar fram program för träffen och Bengt tar kontakt med Stena Line för bokning.

§5 Tid för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 14 jan (ändrat till 28 jan) 2015 i Karlskrona. Plats meddelas i kallelse

§6 Avslutning
Ordf. förklarar mötet avslutat

Vid protokollet
Bengt Lennartsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80