Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling

Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2014-11-26

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Ing-Britt Nyholm
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten
Lena Becksén


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 29/10 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska Läget
Punkten sköts upp till kommande möte då kassören kan närvara.

4. Info från MBF:s styrelsemöten
Info från Medepads Bridgeförbund redovisades, där man huvudsakligen dryftat problemen med den låga lusten att anmäla sig till DM-tävlingar. Nu senast har DM-damer och DM-veteraner tvingats ställas in.

5. Julavslutningen
Julavslutningen 16/12. De olika praktiska detaljer som behöver åtgärdas diskuterades och arbetet fördelades på styrelsemedlemmarna.

6. Poängligorna
De tre poängligor som ska slutföras till avslutningen, behöver sammanställas så att rätt antal priser kan inköpas.

7. Medlemmar
De flesta av medlemmarna som inte har betalt årsavgiften för denna säsong har tagits bort ur medlemslistan.

8. Övriga frågor
• De stoltassar som provmonterats runt ett bord kommer att monteras på samtliga stolar snarast. Leif fick i uppdrag att kolla om bostadsrättsföreningen betalar för inköpet av tassarna.
• Det uppdrogs åt Ulf Blanck att förnya innehållet i de budlådor, som har slitna budkort.

• Hjärtstartare, Lena Becksén redovisade sin gedigna utredning om dessa. Några smärre detaljer ska kollas upp innan beslut kommer att tas på ett kommande möte.
• Beslöts inköpa kortlekar 200 st.

• Handhygienen behöver förbättras då spelkorten blir kladdiga och slits fort. Ett försök med våtservetter skall göras på tävlingarna på dagtid under några måndagar. Om utfallet blir bra avser styrelsen att införa detta på alla tävlingar i lokalen.
.

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum den 28/1 kl. 17.30.

10. Avslutning
Ordf avslutade mötet.
Vid protokollet Justeras
Ulf Blanck Leif Sundqvist
Sekr. Ordf.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80