Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb

Datum och tid 2014-12-08 kl.16

Plats Klubblokalen

Närvarande Mats Karlsson, ordförande
Laila Håkansson
Bengt Fasth
Gay Thelander
Lennart Reiz
Ingrid Vestergaard
Bengt Mattsson, suppleant
Ann-Christine Pehrson, suppleant

§ 1 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Ingrid läste upp föregående mötes protokoll. Arvodet till tävlingsledarna, vilket höjs till 80:- fr o m 2015-01-01, ska meddelas på anslagstavlan. Protokollet lades till handlingarna.

§ 3 Den ekonomiska rapporten för verksamhetsårets fem första månader (140701-141130) genomgicks. Inga större avvikelser från budget föreligger. Likvida medel per 141130: 123.000:-. Periodens resultat: +36.000:-.

§ 4 Tävlingsverksamheten: Lennart presenterade preliminärt tävlingsprogram för våren 2015. Svenska Cupen på måndagar läggs in mellan KM Lag och Silverstegen. Start Silverstegen flyttas därmed fram en vecka.
Datum för vårfesten fastställdes till 9 maj.
Beslöts att för att en barometertävling ska genomföras ska deltagarantalet vara minst 5 hela bord, och 26 brickor ska spelas.
Diskuterades hur vi ska få hit spelare från andra klubbar, framförallt på torsdagar. Mats kontaktar Karlshamns Bridgeklubb. Beslöts dubbla vinstvärdet på torsdagar under en testperiod 15, 22 och 29 januari.
Julgottetävling genomförs för alla grupper (5 st) vecka 51, alla får pris. Ann-Christine och Laila köper godis.

§ 5 Bengt F meddelade att den lösa plattan vid entren har åtgärdats. De 5 bridgeborden tillhör nu klubben.

§ 6 Köket fungerar. Julfesten med 52 deltagare blev som vanligt en lyckad tillställning. Maten från Iföhus vad god. I tävlingen stod Börje Vestesson som segrare, delad plats ”närmast medel” för Kerstin Haugwitz och Ivan Turtoft.

§ 7 Utbildning: Gay och Bengt M håller kontakt med Christer angående fortsättningskursen.

§ 10 Nästa styrelsemöte: måndag 19 januari kl. 16 i klubblokalen.

Vid pennan: Justeras:Ingrid Vestergaard Mats Karlsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80