Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb

Datum och tid 2014-10-28 kl.10

Plats Klubblokalen

Närvarande Mats Karlsson, ordförande
Laila Håkansson
Bengt Fasth
Gay Thelander
Lennart Reiz
Ingrid Vestergaard
Frånvarande Bengt Mattsson, suppleant
Ann-Christine Pehrson, suppleant

§ 1 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 De av Mats utarbetade beräkningarna avseende klubbens finanser diskuterades. Konstaterades att styrelsen har god kontroll över en stabil ekonomin.

§ 3 Ingrid läste upp föregående mötes protokoll. Mats påminner Christer om de ”punkter” han skulle överlämna till styrelsen innan fortsättningskursen kan komma igång. Vad gäller handicapanpassning har Gay upprättat kontakt med en person på kommunen. Protokollet lades till handlingarna.

§ 4 Den ekonomiska rapporten för verksamhetsårets fyra första månader genomgicks. Inga större avvikelser från budget föreligger. Likvida medel per 2014-10: 110.000. Periodens resultat: + 34.000.

§ 5 Lennart gör tävlingsprogram för våren inför nästa möte. Konstaterades att deltagarantalet på tisdagseftermiddagarna har minskat något. I stället är det full fart på tisdagskvällarna. I stort är vi nöjda med tillströmningen av spelare.

§ 6 Ann-Christine har bokat julbord från Iföhus till samma pris som föregående år,
200:-/person. Beslöts att maximera antalet deltagare till 72. Avgiften förblir oförändrad 200:-, vilken ska betalas i förväg till klubbens bankgiro.
Beslöts att ”julgottetävling” ska genomföras för alla spelgrupper 15-18 december.

§ 7 Bengt F talar med Thomas om de 5 bord klubben ska köpa.
Bengt F talar med fastighetsägaren om plattorna in till bridgelokalen.

§ 8 Köket fungerar bra, många hjälps åt. Laila handlar mat och förbrukningsartiklar för ca 150 personer/vecka.

§ 9 Arvoden och Priser:
Beslöts att arvodet för tävlingsledarna höjs till 80:- från och med 2015-01-01.
Vad gäller priser finns det utrymme i budgeten för en utökning. 8.700:- till ännu ej specificerade priser finns budgeterat för styrelsen att fördela.
Beslöts att genomföra en tävling lik ”ordförandens onsdagstävling” den 26 november, med penningpriser till flera spelare såsom styrelsen fördelar. Tävlingen är endast avsedd för klubbens medlemmar, spelas med hcp och föranmälan krävs.

§ 10 Nästa styrelsemöte: måndag 8 december kl. 16 i klubblokalen.

Vid pennan: Justeras:Ingrid Vestergaard Mats Karlsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80