Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb

Datum och tid 2014-09-29 kl.16

Plats Klubblokalen

Närvarande Mats Karlsson, ordförande
Laila Håkansson
Bengt Fasth
Gay Thelander
Lennart Reiz
Ingrid Vestergaard
Bengt Mattsson, suppleant
Ann-Christine Pehrson, suppleant

§ 1 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Ingrid läste upp föregående mötes protokoll, vilket lades till handlingarna.

§ 3 Lennart redogjorde för tävlingsverksamheten. Som tidigare, god tillslutning måndag, tisdag eftermiddag och onsdag, lite sämre på torsdagar.

§ 4 Den ekonomiska rapporten för verksamhetsårets tre första månader genomgicks. Likvida medel per 2014-09: 101.000. Periodens resultat: + 18.800.

§ 5 Bengt F rapporterade att en toalettstol är utbytt. Frågan om handicapanpassning av trapporna i entren togs upp. Gay undersöker med kommunen vad som kan göras.

§ 6 Köket fungerar i stort sett bra, bortsett från att det på torsdagarna ibland inte finns någon spelare som vill ta sig an kaffekokningen.

§ 7 Christer är beredd att leda kurser, med max två bord och med övningar i någon specifik fråga vid varje tillfälle.

§ 8 Christer fortsätter med nybörjarutbildningen på söndagsförmiddagarna. Spelet på tisdagskvällarna är i full gång med ett 30-tal spelare varje gång.

§ 9 Ann-Christine förbereder julfesten den 6 december genom att boka med Iföhus och se till att det finns folk som tar sig an det praktiska med dukning osv.

§ 10 Budgetförslaget presenterades och beslut tas vid nästa styrelsemöte.

§ 11 Mats tog upp frågan om arvoden till tävlingsledarna och möjligheter till högre/fler priser. Beslut tas vid nästa styrelsemöte.

§ 12 Nästa styrelsemöte: tisdag 28 oktober i klubblokalen.

Vid pennan: Justeras:Ingrid Vestergaard Mats Karlsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80