Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid konstituerande styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb

Datum och tid 2014-08-25 kl.16

Plats Klubblokalen

Närvarande Mats Karlsson, ordförande
Laila Håkansson
Bengt Fasth
Gay Thelander
Lennart Reiz
Ingrid Vestergaard
Bengt Mattsson, suppleant
Ej närvarande Ann-Christine Pehrson, suppleant

§ 1 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Mats tackade för förtroendet och berättade lite om sig själv och sin bakgrund.
Han kommer att besöka samtliga spelgrupper, lyssna på deras synpunkter och informera om sig själv, styrelsen och vårt arbete.
På Mats fråga om vi i styrelsen haft några reflektioner efter årsmötet kom bland annat frågan och priser upp. Hur löser de närliggande klubbarna detta?

§ 3 Styrelsen konstituerade sig enligt nedan:
Vice ordförande Lennart Reiz
Kassör Laila Håkansson
Sekreterare Ingrid Vestergaard
Ledamöter Bengt Fasth och Gay Thelander
Ordförande och kassör tecknar föreningen var för sig.

Styrelsen enades om följande ansvarsfördelning inom styrelsen:
Materialförvaltare, lokaler Bengt Fasth
Webbmaster Bengt Fasth
Tävlingsansvarig Lennart Reiz
Brickläggning Bengt Fasth, Lennart Reiz och Bengt Mattsson
Ansvarig köket Laila Håkansson
Utbildning Bengt Mattsson och Gay Thelander
Festansvarig Ann-Christine Pehrson

§ 4 Mats och Laila utarbetar förslag till budget inför nästa möte.

§ 5 Beslöts samla in mailadresser till så många medlemmar som möjligt.

§ 6 Beslöts att om möjligt arrangera ytterligare en fortsättningskurs liknande den vi genomförde förra hösten med Christer och Thomas som ledare.

§ 7 Laila föreslog att tävlingsledaren alltid ska ta hand om pengar och redovisning när hon inte själv spelar. Redovisningen läggs i Lailas låda på kontoret och pengarna kan lämpligen swishas till Laila, eller lämnas till henne så snart som möjligt.

§ 8 För att söndagsgruppen och tisdagsgruppen ska ha en kontakt in i styrelsen håller Bengt M kontakt med Christer respektive Hans-Åke.

§ 9 Nästa möte: måndag 29 september kl. 16 i klubblokalen.

Vid pennan: Justeras:


Ingrid Vestergaard Mats Karlsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80