Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb

Tid och plats måndag 2014-07-28 kl.10 i Klubblokalen

Närvarande Tor Helenius, ordf.
Laila Håkansson
Bengt Fasth
Mats Karlsson
Lennart Reiz
Ann-Christine Persson
Gay Thelander
Ingrid Vestergaard



§ 1 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Förelagd dagordning godkändes.

§ 3 Föregående mötes protokoll lästes upp och lades till handlingarna efter följande:

Vad gäller bridge på tisdagskvällen har frågan om tävlingsledare lösts på ett bra sätt. Med början i september blir det spel på tisdagskvällar. Bordsavgift 35:- inkl. kaffe eller vatten. Tävlingen är öppen för alla spelare med högst klövernål.

Beslutet att höja årsavgiften har omprövats av styrelsen, som kommer att föreslå årsmötet oförändrad avgift 290:- för verksamhetsåret 2014-15.

Laila fick i uppdrag att undersöka kostnaden för automatkaffe och dito smörgåsar.

§ 4 Den ekonomiska rapporten genomgicks. Likvida medel per 2014-06-30: 87.000.
Årets resultat: + 5.000.

§ 5 Klubblokal och material: Bengt rapporterar att allt fungerar som det ska.

§ 6 Bengt Fasth presenterade sitt förslag till bordsavgifter, vilket den nya styrelsen får ta ställning till efter årsmötet.

§ 7 Den av Tor och Lennart utarbetade verksamhetsberättelsen för 2013-2014 gicks igenom och godkändes med några smärre ändringar.

§ 8 Tor presenterade ett förslag till Policy för uthyrning av klubblokalen, vilken fastställdes.
Denna anslås på klubbens anslagstavla.

§ 9 Silverbarometer 21 och 28 augusti (avslutning sommarbridgen): förutsatt 16 par utgår prissumma 1.500:- totalt för båda dagarna.

§ 10 Lennart presenterade förslag till tävlingsprogram för hösten 2014, vilket fastställdes. Beslöts anordna en ärtsoppetävling i höst, preliminärt torsdagen den 9 oktober.

§ 11 Nästa möte: konstituerande möte efter årsmötet. Datum fastställs senare.

Vid pennan: Justeras:


Ingrid Vestergaard Tor Helenius
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80