Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
SYDÖSTRA SVERIGES BRIDGEFÖRBUND

Protokoll från styrelsemöte i Växjö den 4 juni 2014

Närvarande: Bengt Lennartsson (ordf.)
Bernt Sigvardsson (sekr.)
Håkan Johansson
Johnny Petersson
Thomas Winther
Curt v Schlanbusch

§ 1 Öppnande av mötet
Bengt öppnade mötet kl 18.30. Dagordningen godkändes.

§ 2 Protokoll
Protokoll från 2014-01-22 justerades.

§ 3 Rapporter och underhandsbeslut
• DM-lag: Lag Winther blev DM-mästare. Godkända insatser i SM-semifinalerna.
• DM-par: 63 par (-35). Marie och Dan Johansson, Karlshamns BK försvarade titeln med god marginal.
• DM-veteraner: 50 par (-4), Gabor Barath – Bengt Bellander, Älmhults BK/Ryds BK tog ett första guld i klassen.
• Elitcupen: Karlshamns BK besegrade Göran Magnusson, Växjöbridgen
med 126 – 58.

§ 4 Ekonomi
Likviden är god men vi gör en förlust på c:a 28 kkr. Thomas föreslog att vi på årsmötet ska framlägga ett förslag om en höjning av avgiften till dfb från 40 kr till 50 kr för 2015 - 2016. Förslaget godkändes.

§ 5 Medlemmar
Totalt har vi i nuläget 1877 medlemmar varav 311 I-medlemmar, 4 juniorer och 5 ständiga. En ökning med 49 medlemmar.

§ 6 Ungdomsverksamheten
I dagsläget har vi ingen aktiva junior.

§ 7 Klubbrapporter
Tre klubbar har upphört. Kosta BK:s medlemmar har gått över till Emmaboda BK. Alvesta BK och Konga BK har fört över sina medlemmar till Växjöbridgen.

§ 8 Rallyt
12 deltävlingar med totalt 242 startande par har spelats. De fem första spelarna får prispengar. Hans Bengtsson, Ryd segrade. Ett pris på 500 kr lottades ut bland övriga
som tagit rallypoäng. Det tillföll Michael Claesson, IFK Karlskrona.

§ 9 Elitcupen
Thomas har köpt in en graverad glasvas från Glenton, som nytt vandringspris. På en sockel i trä kommer mässingsbrickor med segrande klubbnamn att sättas fast.
De åtta nya lag som kvalificerat till den första omgången i höst blir två från Södra, två från Östra och ett från vardera Norra och Västra distriktsserierna. Ett lag från Karlshamn BK:s och Växjöbridgens klubbligor kompletterar.
Uppdrogs åt Bernt att genomföra lottning under Ölandsveckan.


§10 SM-resor
Bernt förslag till ersättningar för resor till SM-par finalerna godtogs. Deltagarna i resp. finaler delar på de pengar som betalats ut av Förbundet. Resebidragen kvitteras ut under festivalen.(Bil 1)

§11 Klubbledarträffen
Thomas lämnade en sammanställning av inlämnade utvärderingar av klubbledarträffen på Silja Line. Övervägande positiva utlåtanden noterades.(Bil 2)
Konkreta förslag från träffen:
• Allsvenskan div 5: Beslutades att inte införa Allsvenska Div 5, utan ansågs att div 4 täcker in detta behov.
• Använda Fas3 sysselsättning i klubbarna: Beslutades att klubbar kontaktar Arbetsförmedlingen för information till dessa, om vilka regler som gäller denna möjlighet.
• Subventionering av startavgifter i SM-Par Öppna: Beslutades att ta ut samma startavgift 70 kr/spelare i klubbkvalet som i tillämpas i mixed och veteraner.
• Årets bridgeprofil: Uppdrogs åt Håkan att till årsmötet presentera ett förslag till hur en utmärkelse ”Årets bridgeprofil” kan utformas.
• Nästa Klubbledarträff: Beslöts inbjuda till en uppföljande klubbledarträff till våren.
• TL-steg 1 arrangeras i Kristianstad 18-19 okt och planeras en i Oskarshamnsområdet någon gång i höst. TL-steg 2 planeras i Växjö vid ett tillfälle i höst eller vår.

§ 12 Förbunds-Nytt
Thomas lämnade en skriftlig sammanställning av aktuell info från Svenska Bridgeförbundet. (Bil 3).

§ 13 DM-veteranfinalen
Beslöts att utbetala 1000 kr till Greger Alfonsson för arrangerandet av DM-par Veteranfinalen i Lindås.

§ 14 Tävlingsprogram
Thomas presenterade ett förslag till tävlingsprogram för kommande säsong. (Bil 4)
Datum och orter för finalerna fastställdes.

§ 15 Övriga frågor
Hantering av matchresultat i av dfb arrangerade serier är bristfälliga. Matchdatum för försenade matcher bör presenteras i spelschemat och halvtidsresultat ska lämnas in.

§ 16 Avslutning
Ett tack till Bengt för gästvänlighet framfördes. Mötet avslutades kl 22.15.
Vid protokollet: Justeras:


...................................... ..............................................
/Bernt Sigvardsson/ /Bengt Lennartsson/
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80