Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 INSTÄLLD - Ölandsveckan 2020 -
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Protokoll
Ångermanlands Bridgeförbund styrelsemöte/planeringsmöte 2014-06-01

Inbjudna/Närvarande
Styrelsen Jerry Mähler, Nisse Östman, Christer Andersson, Åke Lundgren, Eva Molin och Anders Lundgren.

Representanter från klubbar: Härnösand Anders Lundgren, Skogs BK Nisse Östman, Sollefteå BK Vivianne Wernblom och ÖBA Åke Lundgren.

§1 Mötets öppnande av ordf, Jerry Mähler

§2 Dagordningen godkändes

§3 Ekonomi drogs av ordf och vice ordf och förbundet ser ut att gå mot i princip nollresultat.


§4 Utvärdering av ÅBF-Rally

• Rallyt har överlevt under ett flertal år och trenden har legat strax över 100 deltagare med lite toppar.
• Antalet par som mest har också varierat något dock ser årets antal ut som att det har varit stabilt runt 18-20 och det är godkänt.
• Samtliga tävlingar tillhörande ÅBF/Rally ska läggas upp på ÅBF hemsida.


Kommande års Rally ser ut att kunna ge 9 deltävlingar om ingen stryks och det innebär att endast 7 behöver räknas in. Antalet deltagare bör då bli en bit över 100.
Vad lockar medlemmar att delta?
Rallypris är förbundets bidrag men vad gör klubbarna för att locka flera deltagare?


§5 Utvecklingen för antalet betalande medlemmar från 2014-01-01 till 2014-06-01 har ökat markant för alla klubbar utom Nyland.

Medlemsantalet betalande uppdaterat 2014-05-25
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sollefteå 35 37 41 54 69 76
Härnö 93 110 90 78 73 75
ÖBA 27 44 50 44 61 72
Docksta 32 31 24 26 33 36
Backe 12 11 7 11 17 26
Skog 14 15 16 16 16 16
Nyland 15 15 13 14 14 11
Ådalsliden 30 30 30 26 15 0

Summa 258 293 271 269 298 312
För förbundet totalt ett bra resultat men målsättningen bör vara 400 betalande medlemmar till 2016.§6 Förslag Spelprogram 2014/2015 se kalender. Hänsyn har tagits till svenskans spelprogram
som finns redovisat på hemsidan.
Detta skulle ge 9 deltävlingar i Rallyt och då borde 7 räknas in.

Datum mm finns utlagt på hemsidan.


§7 ÅBF årsmöte Sollefteå, 2014-09-11, 1800

§8 Distriktsträff en representant från ÅBF 19-20/9. Styrelsen har inte för avsikt att delta detta år men hoppas återkomma vid ett annat tillfälle.

§9 Fördelningen av resebidrag till SM i Örebro beslutas efter förslag med förändring att alla deltagare får likvärdigt resebidrag. Klubbarna utbetalar reseersättningen och ÅBF´s kassör överför pengar från ÅBF till klubbarnas ruterkonto.

§10 TL utbildning steg 3 i Örebro ger även behörighet att utbilda steg 1 och steg 2 TL
Steg 3 Om Jerry Mähler deltar på TL elit/steg 3 i Örebro betalar ÅBF reseersättning, anmälningsavgift och boende.
Steg 1 ÖBA bjuder in övriga klubbar till utbildning i Örnsköldsvik 2014-10-25. Särskild inbjudan kommer att skickas ut till klubbarna.

§11 Övrigt
Sommarspel i Sollefteå tisdagar juli och augusti, Härnösand hela sommaren tisdagar och Docksta onsdagar hela sommaren.
Sollefteå provar en satsning med juniorer under sensommaren/ hösten om intresse finnes.

• Extra punkt på begäran av en medlem i Ångermanlands distriktsförbund.
o Uttalande från Lennart Bylund (medlem i Medelpads distriktsförbund) som vår medlem anser skadat bridgen i Ångermanland.
o Styrelsen konstaterar att medlemmen har rätt i att LB uttalande har skadat bridgen i Ångermanland och att skadan är svår att reparera.
o Styrelsen anser att de funktionärer som arbetar för förbundet och klubbarna ute i distriktet gör ett fantastiskt bra arbete. Bridgen i Ångermanland skulle inte utvecklas som den gjort utan denna uppoffring som många gör på helt ideell basis.
o Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att fortsätta att delta på tävlingar runt om i distriktet och inte fästa något vikt vid LB uttalande eftersom detta uttalande inte för bridgen framåt i något avseende.
Ångermanlands bridge förbund

Ordf., Jerry Mähler
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80