Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb

Tid och plats söndag 2014-05-25 kl.10 i Klubblokalen

Närvarande Tor Helenius, ordf.
Laila Håkansson
Bengt Fasth
Lennart Reiz
Ann-Christine Persson
Gay Thelander
Ingrid Vestergaard

Frånvarande Mats Karlsson

Adjungerad Christer Sandberg

§ 1 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Förelagd dagordning godkändes med ändringen att mötet börjar med punkt 4: Nybörjarutbildning hösten 2014 och fortsättningskurser.

§ 3 Christer redogjorde för hur kursverksamheten i klubben i hans regi bedrivits de senaste 8 åren, de senaste 6 åren med dels nybörjare på söndagar, max. 4 bord, dels en grupp på tisdagskvällarna, numera upp till 8-10 bord varje spelkväll.
Diskuterades möjligheten att utöka antalet ordinarie spelkvällar med tisdagskvällen. Detta faller tyvärr på tillgången till tävlingsledare. Beslöts att spel på tisdagskvällen tills vidare upphör men kan omprövas. Christer fortsätter med nybörjarkurs på söndagarna.

§ 4 På fråga till Christer om intresse för bridge från ungdomar, menar Christer att ungdomar gärna spelar bridge. De vill dock spela snabbare än äldre spelare, och därför skulle de helst spela i egna grupper.

§ 5 Laila redovisade resultat- och balansräkning för perioden juli-april som visar ett överskott på 31.000:-. Likvida medel uppgår till 113.000.

§ 6 Vad gäller klubblokal och material fungerar allt som det ska. Städdag har genomförts, styrelsen tackar alla som hjälpte till med att få fint i vår spellokal.

§ 7 Datum för årsmöte fastställdes till torsdagen den 14 augusti kl. 18.00 i klubblokalen.
Ingrid sätter upp kallelse på anslagstavlan. Tor och Lennart utarbetar verksamhets-berättelse. Tor gör dagordning för mötet.
Beslöts föreslå årsmötet att årsavgiften höjs från nuvarande 290:- till 350:- för verksamhetsåret 2015-16.
Beslöts också föreslå årsmötet bevilja styrelsen 8.000:- i arvode, att fördelas inom styrelsen.

§ 8 Bengt Fasth utreder möjligheten att låta medlemmarna betala en fast månadsavgift till klubben, och därefter få spela obegränsat antal gånger under månaden. Alternativet att betala för varje spel skulle kvarstå oförändrat.

§ 9 Laila tog upp frågan om kaffe- och kakautomater i stället för nuvarande kaffe-
och smörgåssystem.

§ 10 Laila har via SPF fått frågan om någon vill informera om bridge på ett kommande SPF-möte. Christer och Laila samordnar detta.

§ 11 Onsdagskvällen är den spelkväll klubben har flest spelare. Beslöts att andra spel, t ex DM 4-manna, av den anledningen inte får spelas på onsdagskvällar, eftersom det blir för trångt.

§ 12 Diskuterades hur vi ska locka fler spelare till torsdagsspelet. Frågan tas upp på nästa möte i samband med spelprogrammet för hösten.

§ 13 Nästa möte: måndagen den 28 juli kl. 10 i klubblokalen.

Vid pennan: Justeras:


Ingrid Vestergaard Tor Helenius
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80