Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - INSTÄLLD
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling

Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2013-11-19

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Kent Sjöberg
Per Eskilsson
Birgitta Hedström

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 26/09 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska Läget
Ekonomiska läget, ett minus på 12214 Kr. då tillkommer Kursavgifter och hyra som ännu inte bokförts.

4. Bidrag SM-deltagande
Bidrag för SM-deltagande skall utgå med 500 kr. för de nio berättigade, Kassör sköter om utbetalning.

5. Julavslutning 2013-12-17
Julfest 2013-12-17 sker enligt vanligt upplägg, förfrågan om Margareta Melander kan åta sig jultallrik sker snarast. Poänggränser för måndag och torsdags poängligor diskuterades, för att få ett rimligare antal pristagare. Åtgärdas av Ulf Blanck och Per Eskilsson

6. DM-Veteraner
DM-veteraner spelas 27/11 med cirka 8 par.

7. Ruterkonto
Klubbens ruterkonto belastas av att vi har några spelare som släpar efter med medlemsavgifter, dock färre än föregående år, De slarviga är kontaktade.


8. Övriga frågor
• Stoltassar för sänkande av ljudvolym skall monteras, brf står för material.

• Instabila bridgebord justeras eller byts.

• Budlådor och budkort förnyas.

• Brandsläckare monteras på bra platser, ovanstående punkter åtgärdas av Ulf och Per.

• Poänglistepriser (choklad) för årets sommarbridge skall utdelas, kassören inköper 12 st, som utdelas lämplig spelkväll.

• Ett förslag till ett infoblad om möjligheterna till att spela bridge under en veckas alla dagar fram av Birgitta Hedström. Tanken är att de ska sättas upp på stadens hotell, institutioner, myndigheter, m.fl.


9. Nästa Möte
Nästa möte sker torsdagen den 5/12 kl.17.30 och skall i huvudsak omfatta julavslutningen.
Vid protokollet Justeras
Ulf Blanck Leif Sundqvist
Sekr. Ordf.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80