Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - INSTÄLLD
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2013-09-26

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Kent Sjöberg
Birgitta Wiberg1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Konstituering av styrelse
Styrelsen konstituerades enligt följande: Ordf. Leif Sundqvist
Sekr. Ulf Blanck
Kassör Kent Sjöberg
V.ordf. Per Eskilsson
Ledamot. Birgitta Wiberg
Ersättare Anneli Sagersten och Birgitta Hedström

Styrelsen beslöt att firmatecknare är ordföranden Leif Sundqvist och kassören Kent Sjöberg var för sig.

4. Klocka för rondtid
Styrelsen beslöt Skaffa mer kunskap om saken.

5. Bridgematerial
Styrelsen beslöt att beställa 200 kortlekar för leverans vid lämplig kommande resa

6. Stolar
De stolar som klubben fått av Söråkers Herrgård är nu utplacerade. Styrelsen beslöt att de gamla i dåligt skick körs till återvinning

7. Dator
Klubbens datorer skall uppdateras till en bättre version av Windows, Emil Tibblin har åtagit sig saken.

8. Avslutning
Ordf Leif Sunqvist avslutade mötet


Vid protokollet JusterasUlf Blanck Leif Sundqvist
Sekr. Ordf.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80