Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Protokoll
Fört vid Sölvesborgs Bridgeklubbs ordinarie årsmöte den 7 augusti 2013
För perioden 1 juli 2012-30 juni 2013

§ 1 Ordf. Tor Helenius hälsade cirka 45 medlemmar välkomna till årsmötet.

§ 2 Förelagd dagordning godkändes.

§ 3 Kallelse till årsmötet har anslagits på klubbens anslagstavla i 6 veckor. Mötet befanns därmed behörigen utlyst.

§ 4 Till ordförande för mötet utsågs Tor Helenius och till sekreterare för mötet utsågs Ingrid Vestergaard. Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Ingemar Andersson och Ulf Pehrson.

§ 5 Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

§ 6 Laila Håkansson redogjorde för årsredovisningen. De besparingsåtgärder som vidtagits har givit resultat, och verksamhetsåret visar ett positivt resultat på 29.567.-
Föreningens revisor Enar Björk läste upp revisionsberättelsen, vilken bifogas.

§ 7 Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Val förrättades enligt nedan:
Till ordförande för ett år omvaldes Tor Helenius
Till ordinarie ledamoter för en tid av två år omvaldes Laila Håkansson, Bengt Fasth och Ingrid Vestergaard.
Till suppleanter för en tid av ett år nyvaldes Ann-Christine Pehrson och Mats Karlsson.
Till revisorer för en tid av ett år omvaldes Ingemar Andersson och Enar Björk.
Till revisorsuppleant för en tid av ett år nyvaldes Gun Paulsson

Till valberedning för en tid av ett år nyvaldes Karin Bengtsson, Ulf Pehrson och Lars Bertil Gustafsson.
Styrelsen befullmäktigades utse ombud till distriktsförbundets årsmöte.

§ 9 Årsavgiften för spelåret 2013-2014 beslutades vara oförändrad.

§ 10 Prisutdelning förrättades för klubbmästerskapen säsongen 2012/2013 och KM-plaketter delades ut enligt följande:
KM Dam: Gun Paulsson – Gullan Persson
KM Par: Björn Ohlsson – Peter Olofsson
KM Mixed: Emma Paulsson – Ingemar Andersson
KM Veteran: Gert Forsström – Paul-Bertil Persson
KM Individuellt: Birger Jacobsson
KM Lag: Lag Axelsson (Helena Axelsson, Thomas Winther,
Stefan Jönsson, Christer Sandberg, Kristian
Lövberg, Mats Karlsson och Bengt Mattsson)

§ 11 a) Under verksamhetsåret har priser vid veckotävlingarna endast utdelats till segrarna. Anledningen är att klubbens ekonomi behövde förstärkas. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta fram ett system för priser, med beaktande av ett årligt överskottsmål i storleksordningen 10 000 – 15 000 kr.

b) Kostnaden för klubbens representationslag och kostnadsersättningen till spelare som kvalificerat sig till DM- och SM-finaler diskuterades. Årsmötet beslöt att spelare som representerar Sölvesborgs Bridgeklubb ska spela på klubben minst 15 gånger under ett verksamhetsår för att bidrag till kost- och logikostnader och bordsavgifter ska kunna utbetalas.

§ 12 Tor Helenius avslutade mötet med att tacka styrelse och funktionärer för väl utfört arbete.

Sölvesborg den 7 augusti 2013


Tor Helenius, ordf Ingrid Vestergaard, sekr

Justeras


Ingemar Andersson Ulf Pehrson


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80