Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - INSTÄLLD
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2013 08 13
Närvarande:
Leif Sundqvist, Kent Sjöberg, Birgitta Wiberg och Per Eskilsson.
1. Ordförande Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Föregående mötesprotokoll gicks igenom utan vidare kommentarer.
3. Det ekonomiska läget :
• Pekar mot ett minus på ca 7000 för året 2012-2013.
• Inför Sundsvallsbridgens årsmöte 2013 09 17:
o Ordförande skriver dagordning och verksamhetsberättelse
o Kassören kontaktar revisorerna
o Pokalen för klubbmästerskapet finns på klubben och skall graveras med årets och förra årets segrare
o Ordförande kontaktar Maj Åkesson, som sammankallande i valberedningen
o Styrelsen föreslår en ökning av ramen för styrelsearvodena från 8000 till 9000
o Styrelsen föreslår oförändrade start- och medlemsavgifter.
4. Ersättning för städning beslutades vara oförändrad.
5. Tre personer har anmält intresse för cafe´ på måndag och tisdag. I första hand kommer vi att fråga
Barry Cotz hustru om hon vill ta tisdag. Beroende på hennes svar går vi vidare.
6. Kent kommer att hålla i kurserna. Kursen flyttas till torsdag. Tolv kvällar planeras och avgiften är
oförändrad dvs. 600 kr + 300 för kursmaterial.
7. Måndagsspelets uppdelning i två grupper diskuterades utan att vi kom till ett beslut. Fortsatt diskussion vid nästa möte.
8. Tvåhundra nya kortlekar behöver köpas. Leif beställer.
9. Övriga frågor:
o Birgitta anser inte att det finns något behov av den ångtvätt som diskuterats
o Målning och resterande fönstertätning är kommande arbeten.
10. Nästa styrelsemöte blir tisdag 27 aug kl. 17.15. Måndagsbridgen och cafe´värdar skall då diskuteras.
11. Mötet avslutades.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80