Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid ordinarie styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb

Datum och tid 2013-07-02 kl. 10

Plats Klubblokalen

Närvarande Tor Helenius, ordf.
Laila Håkansson
Bengt Fasth
Lennart Reiz
Ingrid Vestergaard
Einar Nilsson
Ej närvarande Gullan Persson
Gay Thelander


§ 1 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Protokollet från föregående möte genomgicks.
Vad gäller SISU bör vi till innan höstterminen startar undersöka vilka möjligheter vi har för stöd och bidrag till bl a Christers utbildningar.
Takarmaturerna är på plats och även kontoret kommer att förses med ny armatur. De betalas med en hyreshöjning på 750:-/månad i 3 år.
Datum för allmän städdag fastställs vid nästa möte.

§3 Bokslutet för verksamhetsåret genomgicks. Inga stora avvikelser i förhållande till budget noterades. Verksamheten uppvisar ett överskott med ca 30 tkr, vilket är i linje med budget. Likvida medel uppgick till ca 77 tkr.

§ 4 Utkast till verksamhetsberättelse genomgicks. Tor gör ändringar och Ingrid redigerar och kopierar. Tor gör en dagordning till årsmötet.

§ 5 Tävlingsverksamheten:
Lennart fick i uppdrag att prata med Christer om tisdagsgruppen till hösten.

§ 6 Beslöt ta upp frågan om priser till diskussion på årsmötet.

§ 7 Enligt årsmötesbeslut har styrelsen att inom sig fördela 6.000:- i arvoden. Beslöts att kassören ska ha 3.000:-, köksansvarig 1.000:- samt ordförande, tävlingsansvarig, materialförvaltare och sekreterare 500:- vardera.
Beslöts ta upp på årsmötet frågan om höjning av beloppet till 7.000:-.

§ 8 Beslöts att av segrande par i klubbmästerskap måste minst en vara medlem i vår klubb. Utomstående får delta i tävlingen, men ej utses till klubbmästare.

§ 9 Inget datum för nytt möte fastställdes. Nästa möte blir det konstituerande mötet efter årsmötet den 7 augusti.


Vid pennan: Justeras:Ingrid Vestergaard Tor Helenius
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80