Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2013-01-22

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Kent Sjöberg
Per Eskilsson
Anneli Sagersten


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 27/11 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska läget
Läget var just före årsskiftet – 28600 kr. Orsak till minusresultat är investeringar vid utökning av lokaler. Kassören är säker på att föreningen återhämtar ekonomin under våren.

4. Rapporter fån MBF
Leif Sundqvist rapporterade från MBFs möten

5. DM-par 17/2
Kent Sjöberg och Leif Sundqvist ansvarar för arrangemanget.

6. Övriga frågor •
• Beslöts att tilldela de två deltagarna reseersättning till Nyböjarträffen med 250 kr vardera. Generellt gäller det retroaktiv från okt 2012 och framgent för Nybörjarträffen.
• För att minska kontanthanteringen spelkvällar diskuterades olika lösningar. Kanske kortläsare är en möjlighet
• Toalettstädning diskuterades, styrelsen beslöt avvakta med ärrandet.
• Rockhängare blir överbelastade när lokalen är fullt utnyttjad. Beslöts att sätta upp två nya i korridoren Per Eskilsson och Ulf Blanck åtgärdar.
• Whiteboardtavla efterlyses i utbildningslokalen . Kent Sjöberg kollar om det finns någon övergiven på sin arbetsplats.

7. Nästa Möte
Nästa möte äger rum tisdag den 19 Mars kl. 17.00 i bridgelokalen.
Vid protokollet JusterasUlf Blanck Leif Sundqvist
Sekr. Ordf.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80