Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2012-12-05


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Ylva Papp
Sune Häggbom
Inger Byström
Emil Tibblin
Bo Åstrand


1. Mötets öppnande
Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


3. Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2012-11-07 gicks igenom och godkändes.


4. Info från FSB
Inget utskick från FSB har kommit sedan förra mötet. Ordföranden påminde om anmälan till Stena Line Cup, där vissa fördelar lottas ut för de lag som anmält sig före 12-12-13.

Skrivelse från disciplinnämnen har kommit via mail, där en spelare/tävlingsledare har blivit avstängd på grund av vissa oegentligheter.

5. Rapporter

Ekonomi
Kassören rapporterade följande:
• Alla fakturor betalda.
• På postgirot finns cirka 20.000 kronor.
• Prispengar om 10.000 utbetalade till Sundsvallsligan.

Tävlingar

DM-Veteraner
Den andra DM-tävlingen tvingades vi skjuta på då det bara var 5 par anmälda. Tävlingen kommer att spelas i början av år 2013. Nytt datum kommer.DM-lag, kvalomgång 1
Den första kvalomgången tvingades vi flytta, då endast 4 lag var anmälda. Vi har 2 alternativ att spela tävlingen på. Antingen med kvalomgångar 23/1, 20/2 och 27/2 och final 23/3 eller enbart med en direktfinal den 23/3. Besked om detta kommer i mitten av januari.

6. Kommande tävlingar

Allsvenskan div 4
Vi har 3 lag anmälda och tävlingen skall vara färdigspelad den 27/1 2013. Emil Tibblin tar fram en spelordning för de 3 matcherna och delger lagkaptenerna denna..

DM-mixed 27/1
Spelas en söndag med Alnö BK som arrangör.

DM-Par 24/2
Tävlingens spelas en söndag med Sundsvallsbridgen som arrangör.

DM-Individuellt
Tävlingens spelas 2 onsdagar i april med Alnö BK som arrangör.


7. Liga enkät
Ordföranden hade tagit fram en enkät avseende deltagande i DM-tävlingar med ett antal frågor varför man inte deltar i dessa. Enkäten delades ut till alla deltagare i Sundsvallsligans slutomgång i div 1 och 2.


8. Åtgärdslista

Genomgång gicks igenom. Två ärenden var ej genomförda, dels ”Vidtala skribent till Sundsvalls Tidning” och dels ”Ta kontakt med redaktionen för ”Detta händer i Sundsvall”. Respektive ansvarig fick en andra chans att utföra detta. Beslöts att resultatet skulle mailas till sekreteraren.

Listan kompletteras i efterhand med under mötet beslutade uppgifter.


9. Övriga frågor

• Kassören rapporterade angående resebidrag till SM i Nybörjarträffen. FSB har meddelat att inget bidrag utgår från centralt håll. Vi borde besluta en policy för detta resebidrag. Beslöts att MBF bidrar med 250 kr/spelare och detta gäller även för år 2012. MBF rekommenderar den/de klubbar, som spelarna tillhör att bidra med minst samma belopp.
• Leif Sundqvist rapporterade att vi har fått 3 nya ligalag i Sundsvallsligan, vilket resulterar att vi kan starta en division 4 med 6 lag. Totalt har vi inför våren 2013 summa 26 lag. Liane Svensson är den som skall applåderas för detta, då alla 3 lagen innehåller relativt färska spelare.


10. Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 9 januari 2013 kl. 17.00.


11. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid Protokollet Justeras

Leif Sundqvist Dan Bylund
ÅTGÄRDSLISTA 2012 - 2013

Åtgärd Ansvarig Färdigdatum Status
Redovisa Guldskvadern Dan Bylund 12-10-01 Klart
Sätta upp anm.lista Triangelträffen Leif Sundqvist 12-09-13 Klart
Skicka ut inbjudan DM-Damer Leif Sundqvist 12-09-25 Klart
Guldskvadern, resultatlista Poker och sammanlagt Dan Bylund 12-09-30 Klart
Allsvenskan div 4 Emil Tibblin 12-11-12 Pågår
Kolla upp reseersättning från FSB för SM-Par Nybörjarträffen Ylva Papp 12-09-25 Klart
Vidtala tänkbar skribent till ST Andreas Westman 12-12-15
Planera och organisera arrangemanget inför Triangelträffen Andreas Westman 12-10-03 Inaktuellt
Brickläggning till Triangelträffen Leif Sundqvist 12-10-03 Inaktuellt
Ta fram beslut för inköp av laptop Leif Sundqvist 12-09-25 Inaktuellt
Ta fram och sätta upp samåkningslista Triangelträffen Leif Sundqvist 12-09-23 Inaktuellt
Resultatredovisning Medelpadsrallyt Leif Sundqvist 12-11-08 Klart
Kontakt ”Detta händer i Sundsvall” Emil Tibblin 12-12-15
Nytt datum för DM-veteraner Leif Sundqvist 13-01-10
Nytt datum för DM-lag Leif Sundqvist 13-01-15
Spelordning div 4 Allsvenskan Emil Tibblin 12-12-28
Skicka ut inbjudan DM-Mixed Per Jansson 13-01-10
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80