Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2012-11-27

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Kent Sjöberg
Per Eskilsson
Birgitta Wiberg1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 16/10 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Ekonomiska läget
Läget är bra, nära nollresultat.

4. Läget Bullerskydd
Ett antal bullerdämpande vepor har monterats och fler kommer att monteras tisdag 4/12.

5. Förberedelser Säsongavslutningsfest
Alla checkpunkter inför julavslutningen gicks igenom, startavgiften fastställdes till 120 kr för medlem och 150 kr för icke medlemmar i Sundsvallsbridgen, max deltagarantal är 30 par.

6. DM Veteraner
Leif Sundqvist informerade att DM Veteran planerad till 28/11 blir framflyttad då för få deltagare anmält sig.

7. Övriga frågor
• Överlämning av våra tidigare klubbars arkiverade material har skett till Föreningsarkivet.
• Bidrag till junior, som deltagit på obs-tävling för juniorer diskuterades. Beslöts att bidrag skall betalas ut. Beslut om klubben ska söka bidrag hos MBF tas vid ett kommande styrelsemöte under våren 2013.
• Fler ligalag sökes, så att en full division IV kan skapas i Sundsvallsligan under våren. Per Eskilssons förslag till anslag sätts upp i lokalen.

12. Nästa Möte
Nästa möte äger rum tisdag den 22 januari kl. 17.00 i bridgelokalen.
Vid protokollet JusterasUlf Blanck Leif Sundqvist
Sekr. Ordf.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80