Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll fört vid Medelpads Bridgeförbunds styrelsemöte 3:e oktober 2005

Plats & Tid: Timrå, 17.30 – 18.30
Närvarande: Jan Ödén, Ulf Henriksson, Ulla Blanck, Dan Bylund, Gunnar Ahlberg, Åke Larsson, Anneli Sagersten
Ej närvarande: Anders Jakobsson, Bo Sundström, Henry Häljeryd

§ 1 Mötets öppnande

Då Anders inte var närvarande fick Ulf förtroendet att leda mötet.
Ulf förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen med kvarvarande punkter från mötet den 27:e september godkändes

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från 27:e september gicks igenom och godkändes.

§ 4 Motioner för riksstämman.

Motion från Skånes BF om att klubbarna skall få avgöra om mästarpoäng skall delas ut vid klubbtävlingar.
FSB rekommenderar avslag.
Beslut: Styrelsen röstade enhälligt för avslag.

§ 5 Info från FSB och inkomna skrivelser

Ulf gick igenom information från FSB.

Utdrag ur protokoll från styrelsemöte den 2 september 2005
* FSB: s Valberedningen har avsagt sig sitt uppdrag.
En styrelserepresentant har uttryckt sin oro över Valberedningens förslag och letat fler förslag. Det är till slut stämman som bestämmer vilka som ska sitta i styrelsen och vem som ska vara ordförande oavsett vilka förslag som läggs fram. Valberedningen ansåg att man inte kunde slutföra sitt arbete med denna inblandning av styrelserepresentanter och avsade sig sitt uppdrag. Styrelsen hade att lösa problemet och tillsatte snabbt en nomineringskommitté. Den avgående valberedningens arbete lades fram och samtliga tilltänkta kandidater står till förfogande för val till ny styrelse.

* Ekonomi
Ekonomiansvariga har haft budgetmöte och lagt en budget för 2006/2007 som styrelsen inte godkänner, eftersom man budgeterat efter P2010 och då fått ett minusresultat. Budgeten måste arbetas om för att åstadkomma ett nollresultat. Stämman får avgöra om man ska acceptera minusposter i budget eller skjuta fram vissa förändringar tills ekonomin tillåter.
Beslut: MBF röstar på stämman för att FSB inte får budgetera med minusposter.

* Aktiebolag
Thomas Larsson har kommit med ett förslag om att dela upp FSB i en ideell del och en affärsdel för att kunna hantera sponsorer, bedriva Festival, göra inköp etc på ett ekonomiskt mer effektivt sätt. Styrelsen presentera detta förslag på Riksstämman som får fatta beslut om vi ska gå vidare eller inte. FSB:s revisorer stödjer förslaget.
Beslut: MBF röstar på stämman för att FSB inte får dela upp förbundet. Det finns inte tillräckligt med information för att ta ställning till förslaget.

§ 6 Deltagande på Riksstämman

Beslut: Mötet beslutade att både Jan Öden och Anders Jakobsson företräder distriktet på årets Riksstämma.

§ 7 Marknadsaktiviteter
Gunnar rapporterade att aktiviteten på Selånger Marknad gav ca: 45-50 namn på personer intresserade att gå en bridgekurs. Mötet ansåg att MBF på något sätt bör följa upp hur många personer som går vidare till trivselbridge och sedan klubbspel.
Beslut: Anneli börjar med att följa upp med Karin Lodin hur många som anmält sig till någon kurs.

§ 8 Rapporter

Ekonomi. Gicks igenom den 27:e september

Internet Per hade inte rapporterat något

Kalendern Det finns en del missar i kalendern som handlar om datum för DM tävlingar. Inför nästa år måste rutinerna för den delen av kalendern gås igenom. Nu misstämmer klubbarnas uppgift med MBFs.

Ungdom Inget nytt.

Tävlingar * Sundsvallsligans div 3 och 4 blev något omgjord den här säsongen p.g.a. färre deltagande lag.
* Kvalet för DM Par spelas under oktober på 4 platser. Av anmälningsavgiften går 50 kr till förbundet.
* DM Lag hade 2 olika speldatum i kalendern. Därför beslutades att 1:a spelomgång skulle genomföras den 19:e oktober. Det finns i nuläget 9 lag anmälda.
* DM Individuellt har olika speldatum i kalendern. Beslut: DM Individuellt spelas den 13:e och den 20:e februari.
* Allsvenskans 2:a omgång har spelats. I Div 2 gick det inte så bra för SBK och laget ligger nu på en 8:e plats. I Div 3 gick Alnö bra och ligger på 3:e plats, Sallyhill ligger 5:a och Söråker som hade en tung omgång ligger på 10:e plats.

§ 9 Övriga frågor

Bridgekurs
Åke informerade att Göran Gjerling ville anordna en 3 dagars bridgeutbildning i Hassela, februari 2006. Han ville att MBF skulle ge sitt godkännande till detta. Priset för kurs och uppehälle skulle ligga kring 1600 kr. Beslut: Mötet beslutade att Göran får arrangera en utbildningshelg.

Nästa styrelsemöte: Tisdagen den 15:e november, kl 17.00 i Bridgealliansens lokal.

§ 10 Mötets avslutande

Ulf avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Vid pennan JusterasUlf Henriksson Jan Ödén
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80