Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll fört vid Medelpads Bridgeförbunds styrelsemöte den 27 september 2005.


Närvarande: Jan Öden, Ulla Blanck, Henry Häljeryd (delvis), Anneli Sagersten, Bo Sundström och Gunnar Ahlberg.

Frånvarande: Anders Jakobsson, Ulf Henriksson, Dan Bylund, Åke Larsson och Per Jansson.


§ 1 Mötets öppnande

Bosse förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Anneli Sagersten utsågs till mötessekreterare.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen ändrades så att § 5 skulle handla om motioner till Riksmötet och Fastställande av roller fick utgå.


§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 10 augusti gicks igenom och godkändes.

§ 4 Info från SFB och inkomna skrivelser.

Vid Ulfs frånvaro hade vi inga inkomna skrivelser eller information.

§ 5 Riksmöte

Genomgång av motioner till Riksmötet.

Från Värmland-Dals Bridgeförbund.
Beslut: Vi röstar enligt styrelsens förslag m a o avslag.

Från Skånes BF
Beslut: Vi kunde inte ta ställning till motionen utan vidare utredning och
beslutades att Anders skall ta kontakt med Leif Sundqvist om hur alliansen gör och varför. Jan tar kontakt med Dan i samma ärende. Frågan tas upp på nytt på extra mötet.

Från Stockholms BF
Beslut: Vi tillstyrker motion nr 1 och avsslår nr 2.

FSB:s styrelse har kommit med två förslag till Riksstämman.
1. Dotterbolag bildas.
Beslut: Vi avslår då styrelsen kommit med förvånansvärt dåligt beslutsunderlag och utan några som helst ekonomiska kalkyler.


2. Nya stadgar.
Beslut: tillstyrks.

§ 6 Övriga rapporter

Jan föredrog ekonomisk rapport.


P g a tidsbrist hänsköts resterande paragraferna till extra mötet måndagen den 3 oktober kl 17.


Vid protokollet Justeras

Anneli Sagersten Bo Sundström

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80