Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2012-10-16

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Kent Sjöberg
Per Eskilsson
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 12/9 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Konstituering av styrelse
Styrelsen konstituerades enligt följande: Ordf. Leif Sundqvist
Sekr. Ulf Blanck
Kassör Kent Sjöberg
V.ordf. Birgitta Wiberg
Ledamot. Per Eskilsson
Ersättare Anneli Sagersten och Birgitta Hedström

Styrelsen beslöt att firmatecknare är ordföranden Leif Sundqvist och kassören Kent Sjöberg tillsammans eller var för sig.

4. Resebidrag SM-finaler
Styrelsen beslöt att utbetala 500 kr. till de fem SM-deltagarna.

5. Investering av bullerdämpning i lokalen
Styrelsen beslöt att godta föreslagen offert på 9000kr+ moms för 16 st. vepor av pappersmassa som dämpar ljud.

6. Inköp av fler brickläggningskortlekar
Styrelsen beslöt att inköpa 240 st brickor och kortlekar för att kunna täcka ökade behovet av lagda brickor.

7. Möblering av nya rummen
Klubben har ett överskott på kontorsmöbler, styrelsen beslöt att de två stora borden tas bort.
Ulf Blanck sätter upp anslag om någon vill ta över dem, eller skickar dem till återvinning.

8. Fönstertätning
Klubben har åtagit sig att byta tätningslister i fönster, beslöts att arbetet sker under våren då det är varmare i luften. Leif Sundqvist skickar faktura på materialet till bostadsrättsföreningen.

9. Dm Damer 24/10
DM Damer sker den 24 oktober, än så länge med få anmälda deltagare, Leif Sundqvist tävlingsledare.10. Allsvenskan Div, 3
Allsvenskan Div 3 sker 27/10 med 6 lag från vår klubb och närliggande distrikt. Kent Sjöberg och Leif Sundqvist svarar för arrangemanget.

11. Övrigt
• Beslöts att avvakta med inköp av dator för utbildning, Ulf Blanck kollar upp kostnadsläget och tar fram ett förslag till kommande styrelsemöte.
• Ansvarig behövs till att administrera poänglistan för måndagsspelet, styrelsen föreslår att den administreras av Birgitta Hedström. Ulf Blanck hjälper henne att komma igång.


12. Nästa Möte
Nästa möte äger rum tisdag den 27 november kl. 17.15 i bridgelokalen.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80