Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll fört vid Medelpads Bridgeförbunds styrelsemöte den 3 april 2005

Plats & Tid: Söråker, 15.00 – 16.30
Närvarande: Anders Jakobsson, Jan Ödén, Ulla Blanck, Dan Bylund, Henry Häljeryd, Bo Sundström, Åke Larsson

§ 1 Mötets öppnande

Anders förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna speciellt de nya ledamöterna Åke och Bo

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll uppsköts till nästa möte då Ulf ej var närvarande.

§ 4 Konstituering av styrelsen

Styrelsen konstituerades enligt följande:
vice ordf. Bo Sundström
sekr. Ulf Henriksson
kassör. Jan Ödén
Övriga ledamöter: Anneli Sagersten, Ulla Blanck, Bo Sudström
Suppleanter Gunnar Ahlberg, Henry Häljeryd, Åke Larsson

Teckna Firma: Beslöts att Anders och Jan äger rätt att teckna firman var för sig.

Till ansvarig för olika områden utsågs:
Tävlingsansvarig Dan Bylund
Aktivitetsansvarig Gunnar Ahlberg
Kalenderansvarig Ulla Blanck
Internetansvarig Per Jansson
Ungdomsansvarig bordlades till nästa möte där styrelsen ska diskutera roller och ansvar i resp. områden
Senioransvarig utsågs ej. Beslöts att styrelsen tar ansvaret för ev. kontakter med seniorer.

§ 5 Info från FSB och inkomna skrivelser

Meddelades att Medelskapsrallyt ej får guldstatus


§ 6 Rapporter

Ekonomi. Jan presenterade en balansrapport som visade att förbundets ekonomi är stabil.
Internet Diskuterades om övergång till Spader. Micke Melander ska inbjudas till nästa möte. Åke kontaktar FSB om Spaders utveckling.
Beslöts att i möjligaste mån få in mail-adresser från alla medlemmar i syfte att kunna skicka ut personlig inbjudan till våra tävlingar.
Kalendern Inget nytt.

Ungdom Inget nytt.

Seniorer Inget Nytt

Tävlingar Dan meddelade att Ligan nu går in i slutomgångarna


§ 7 Aktiviteter från årsmötet

Inget att rapportera

§ 8 Övriga frågor

Nästa möte bestämdes till den 17 april kl 14.00 Söråkers Folkets Hus.

§ 9 Mötets avslutande

Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Vid pennan JusterasUlla Blanck Anders Jakobsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80