Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2012-09-19


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Ylva Papp
Martin Berglund
Andreas Westman
Sune Häggbom
Inger Byström
Emil Tibblin


1. Mötets öppnande
Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


3. Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2012-09-12 gicks igenom och godkändes.


4. Rapporter

Ekonomi
Kassören rapporterade följande:
• Kalendern betald till tryckeriet, kostnad 10.594 kr, något dyrare än i fjol. Ett par annonsörer är ej villiga att betala sin annons av olika skäl.
• Medlemsredovisning erhållen från FSB, utfall 11.475 kr insatt på ruterkontot.
• Ligaintäkterna erhållna, summa 27.100 kr.
• Förfrågan om reseersättning till SM Par Nybörjarträffen inkommen. Ylva Papp fick i uppdrag att kolla med FSB om det utgår någon resekostnadsfördelning för denna tävling.

Tävlingar
Guldskvadern genomförd på ett mycket bra sätt. Bra arrangemang av både Casino Cosmopol och oss själva. Alla inblandade nöjda med arrangemanget. Dan Bylund fick i uppdrag att ta fram en resultatlista för pokertävlingen och sammanlagt.


5. Kommande tävlingar

Triangelträffen
Diskuterades dels hur vi skall få fler deltagare till tävlingen och dels arrangemanget, som i år MBF har ansvaret för.
Följande noterades angående att få deltagare:
• Leif Sundqvist gör en samåkningslista, där både de som har bil med lediga platser och de som inte har bil och vill ha skjuts, kan skriva upp sig.
• Vi ska propagera för tävlingen vid alla tävlingstillfällen.

Följande noterades angående arrangemanget:
• Ordna spelande tävlingsledare (Kent Sjöberg?)
• Transport av bord, budlådor, bridgematar, brickor, dator, skrivare
• Brickläggning 42 brickor och 15 ex, ansvarig Leif Sundqvist
• Inköp av laptop och tillhörande skrivare, ansvarig Emil Tibblin efter ok från Leif Sundqvist (Beslut måste tas av Sundsvallsbridgens styrelse)
• Grupp av spelare, som svarar för lastning av utrustning, transport, nedmontering och hemtransport samt uppsättning av utrustning i bridgelokalen
• Som samordnare och huvudansvarig utsågs Andreas Westman

DM-Damer 24/10
Sundsvallsbridgen ansvarar för detta och support behövs för att värva deltagare. Leif Sundqvist sätter upp inbjudan med anmälningslista.

Allsvenskan div 4
Emil Tibblin tar ansvaret för denna tävling och läget är följande :
• Vi har 2 lag, lag 70+ och lag Persson
• Kontakt ska tas med Ångermanland (Johan Pettersson) för att diskutera samarrangemang
• Inbjudan och anmälningslista ska sättas upp i bridgelokalen
• Vi hjälps åt med att värva lag


6. Marknadsföring och publicitet

• Diskussionen om marknadsföring bordlades till nästa styrelsemöte.
• Att få fram bridgeskribent/er till Sundsvalls Tidning diskuterades och det framkom ett förslag på en lämplig person. Andreas Westman fick i uppdrag att vidtala denne person.
• Framkom idé om att skapa en gemensam brevlåda, dit klubbar och andra kan skicka in bidrag till skribenten.


7. Åtgärdslista

Genomgång skedde. Listan kompletteras i efterhand med under mötet beslutade uppgifter.


8. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.


9. Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum i form av ett snabbmöte med en enda fråga på agendan, Triangelträffen, och detta sker den 3 oktober kl. 17.45.


10. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid Protokollet Justeras

Leif Sundqvist Dan BylundÅTGÄRDSLISTA 2012 - 2013

Åtgärd Ansvarig Färdigdatum Status
Redovisa Guldskvadern Dan Bylund 12-10-01
Sätta upp anm.lista Triangelträffen Leif Sundqvist 12-09-13 Klart
Skicka ut inbjudan DM-Damer Leif Sundqvist 12-09-25
Guldskvadern, resultatlista Poker och sammanlagt Dan Bylund 12-09-30
Allsvenskan div 4 Emil Tibblin 12-09-25
Kolla upp reseersättning från FSB för SM-Par Nybörjarträffen Ylva Papp 12-09-25
Vidtala tänkbar skribent till ST Andreas Westman 12-09-25
Planera och organisera arrangemanget inför Triangelträffen Andreas Westman 12-10-03
Brickläggning till Triangelträffen Leif Sundqvist 12-10-03
Ta fram beslut för inköp av laptop Leif Sundqvist 12-09-25
Ta fram och sätta upp samåkningslista Triangelträffen Leif Sundqvist 12-09-23

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80