Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2012-09-12


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Martin Berglund
Andreas Westman
Sune Häggbom
Inger Byström
Emil Tibblin


1. Mötets öppnande
Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


3. Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2012-04-02 gicks igenom och godkändes.


4. Inkomna skrivelser / Information FSB
Ordföranden meddelade att han själv åker till Distriktsträffen den 21-22 september i Örebro. Material har kommit från FSB och där framgår:
• 4 teman kommer upp för diskussion, idéer, gruppmöten, m.m.
• Tema 1 är tävlingar med bl.a. Jubileumstävling FSB 80 år, Vintermixed lag i Skövde, Stena Line Cup (lagtävling, guldstatus, decentraliserat cupspel), Bridgefestivalen 2013.
• Tema 2 är IT-strategi.
• Tema 3 är rekrytering.
• Tema 4 är tävlingsbridge kontra sällskapsbridge.

Styrelsen hade en diskussion om ovanstående teman och gav vår representant lite feedback att ta med till träffen.5. Årsmötesuppföljning

Ordföranden redogjorde för vad som ägt rum på förbundets årsmöte den 2 september och följande noterades:
• Själva mötesförhandlingarna gick ganska snabbt.
• Frågan om spelkalenderns vara eller inte vara diskuterades. Majoriteten av deltagarna var för att behålla kalendern och gav styrelsen i uppdrag att hantera frågan.
• Frånvaron av bridgereferat i Sundsvalls Tidning diskuterades. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram skribent/skribenter, som kan sköta detta.
• Diskuterades också en distriktssammanslagning och styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan.


6. Konstituering

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande: Dan Bylund (vald direkt på årsmötet)
Vice ordförande: Martin Berglund
Sekreterare: Leif Sundqvist
Kassör: Ylva Papp
Tävlingsansvarig: Emil Tibblin och Andreas Westman
Kalenderansvarig: Vakant (i väntan på beslut om kalender 2013)


7. Firmatecknare

Till firmatecknare utsågs ordföranden och kassör att var för sig teckna föreningen.


8. Guldskvadern 2012

Kontroll gjordes att alla förberedelser var gjorda och allt var under kontroll. Arbetet med att flytta bridgeutrustningen till Casino Cosmopol fördelades och tider för detta överenskoms.


9. Triangelträffen 2012

Konstaterades att det är ännu dåligt med anmälningar till denna tävling. Vi måste hjälpas åt att värva spelare. Leif S sätter upp anmälningslista i bridgelokalen. På grund av tidsbrist tar vi upp denna fråga på nästa styrelsemöte om en vecka.

10. Åtgärdslista

Genomgång hanns ej med. Listan kompletteras i efterhand med under mötet beslutade uppgifter.


11. Övriga frågor

Vid nästa styrelsemöte skall punkterna DM-Damer resp. Allsvenskan div 4 tas upp.


12. Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 19 september kl. 17.15.


13. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid Protokollet Justeras

Leif Sundqvist Dan BylundÅTGÄRDSLISTA 2012 - 2013

Åtgärd Ansvarig Färdigdatum Status
Redovisa Guldskvadern Dan Bylund 12-10-01
Sätta upp anm.lista Triangelträffen Leif Sundqvist 12-09-13 Klart
Skicka ut inbjudan DM-Damer
Skicka ut inbjudan DM-Lag kval
Ragga lag till Allsvenskan div 4
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80