Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2012-09-12

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Kent Sjöberg
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 15/5 och 22/8 föredrogs och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Kassören Kent Sjöberg lade fram bokslut som visade att 2011/2012 års ekonomiska resultat blir 37 000 kr plus. Styrelsen uppdrar åt ordf. och kassör tillsammans att placera max 75 % av likvida medel i lämpliga räntefonder.

4. Avstämning inför Årsmöte
Åtgärder inför Årsmöte
• Dagordning, godkändes med små justeringar.
• Verksamhetsberättelse, godkändes efter ändring av påpekade detaljer.
• Bokslut, revisorer har gjort små kommentarer.
• Valberedning, är kontaktad.
• KM, pokal är på gravering.

5. Övrigt
• Annonser för nybörjarkurser är bokade i lokaltidningarna.
• En enkel instruktion för ny förstärkare tas fram av Ulf Blanck och sätts upp på väggen ovanför förstärkaren.
• De tre personer, som jobbat mycket med den utökade lokalen beslöts erhålla kostnadsersättning med vardera 500 kr.
• Uppmuntringsbrev till tveksamma nybörjare sänds ut av Ulf Blanck enligt det förslag som Ulf tagit fram.

6. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 16/10 kl. 17.15.

7. Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.Vid protokollet JusterasUlf Blanck Leif Sundqvist
Sekr. Ordf.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80