Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid ordinarie styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb

Datum och tid 2012-06-12 kl. 10

Plats Klubblokalen

Närvarande Tor Helenius, ordf.
Bengt Fasth
Laila Håkansson
Einar Nilsson
Gullan Persson
Ingrid Vestergaard

Ej närvarande Lennart Reiz
Gun Paulsson


§ 1 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Protokollet från förra mötet lästes upp och lades till handlingarna.

§ 3 Laila presenterade balans- och resultatrapport per 2012-06-11, vilken visar ett överskott på ca 12.000:- efter att hänsyn tagits till kostnaden för nya bridgemates och lokalhyra för juni månad. Dock har inte upplupna kostnader för prispoäng beaktats. Likvida medel uppgår till 87.000:-.

§ 4 Lennart meddelade via Tor att väldigt få spelare kommer till spelet på måndagar. Beslöts att spelet kommande måndag (18 juni) ställs in. Bengt informerar på hemsidan och Ingrid sätter upp anslag i klubblokalen.

§ 5 Svar på Guns fråga vid förra mötet angående ersättning vid SM Lag Semifinal: föreningen har fått 1.460:- i ersättning.

§ 6 2.500:- betalas ut i prispengar till deltagarna i Klubbmästerskap Lag.

§ 7 Materialförvaltning: de nya bridgematen är installerade och klara.

§ 8 Kök: en ny kaffebryggare med större kapacitet står högt på önskelistan och bör införskaffas innan höstsäsongen börjar.

§ 9 Beslöts att det av årsmötet beslutade administrationsbidraget på 6.000:- fördelas lika mellan kassör och köksansvarig.

§ 10 Nästa styrelsemöte hålls enligt tidigare beslut onsdagen 25 juli kl. 10.00
i klubblokalen.

Vid pennan: Justeras:


Ingrid Vestergaard Tor Helenius
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80