Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2012-04-10

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Kent Sjöberg
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.


2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 31 februari 2012 föredrogs och lades till handlingarna.


3. Ekonomi
Kassören Kent Sjöberg deklarerade att årets ekonomiska läge just nu är ca 50 000 kr plus. Leif Sundqvist fick i uppdrag att skicka faktura för den sålda och levererade gamla brickläggningsmaskinen inkl. tillbehör.


4. Rapport från Lokalförhandling
Leif Sundqvist rapporterade från lokalförhandlingarna att parterna är nära varandra, dock har i sista stund bostadsrättsföreningen kommit med en ändring av indexuppräkningen till 100 % i stället för det muntliga överenskomna 50 %. Styrelsen ansåg enhälligt att 50 % skall gälla och förhandlarna fick med sig detta budskap till nästa sittning.


5. Klubbavgift
Styrelsen beslöt att klubbavgiften, som är en del av den avgift förbundet tar ut av våra medlemmar, skall vara oförändrad för år 2012/2013.


6. Vårfest 22/5
Styrelsen beslöt att vårfest arrangeras ungefär som föregående år. Birgitta Wiberg fick i uppdrag att vidtala Margareta Melander om att hon svarar för maten.


7. Spelprogram
Förberedelser för kommande säsong skall starta omgående och ansvariga kvällsvärdar ska maila in de nya spelprogramförslagen till Leif Sundqvist.


8. Sommarbridge
Sommarbridge bör ske som förra sommaren. Kent Sjöberg ansvarar för detta och letar villiga spelledare, som kan avlasta honom.
9. Barncancerfonden
Den lyckade tävlingen till förmån för Barncancerfonden gav ett bra netto och för att jämna till slutsumman beslöt styrelsen att klubben bidrar med 1820 kr. Slutsumman från klubben blev storartade 9.000 kronor. Ett tack till Rune Skoglund för sin stora insats i införskaffande av priser till tävlingen.


10. Övriga frågor
• Torsdagsligan frågade om hur mycket som kan utdelas i prispengar. Styrelsen beslöt att segrare får 800 kr och tvåan får 400 kr, samtidigt uppmanades Leif Sundqvist att propagera för att de som spelat på torsdagar skall börja spela i ordinarie ligan som spelas på onsdagar.


11. Nästa Möte
Ordföranden kallar till möte under våren via mail, troligen sker nästa möte den 15 maj.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80