Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2012-05-02


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Ylva Papp
Bo Sundström
Andreas Westman


1. Mötets öppnande
Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


3. Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2012-04-17 gicks igenom och godkändes.


4. Inkomna skrivelser
Ordföranden påminde om den kommande Distriktsträffen den 21-22 september i Örebro. Viktiga datum är:
• Före 9 maj vill FSB ha in förslag på ämnen till gruppdiskussionerna.
• Senast den 1 september måste vi anmäla de delegater vi avser att skicka.

Under maj månad kommer FSB att skicka ut en del av de handlingar, som ligger till grund för Distriktsträffen.


5. Rapporter

Ekonomi

Kassören rapporterade följande:
• Ekonomin är fortsatt god.
• Priser och tävlingsledararvode för Sundsvallsligan är betalade.
• Saldobehållningen är just nu PG 11’, ruterkonto 7’ kronor och fondkonto 71’.
• Förväntade utgifter under våren fram t.o.m. 12-06-30 bedöms bli 13’ från Plusgirot och 3’ från ruterkontot.


Tävlingar

SM-semifinallag (i Umeå)
Lag Bylund och lag Sjöberg deltog från Medelpad. Inför sista omgången hade bägge lagen chans att vinna semifinalen men tyvärr så förlorade bägge lagen sina matcher mot den blivande ettan resp. tvåan i tävlingen. Lag Bylund (Dan Bylund, Helena Strömberg, Lennart Bylund och Ted Olows) blev 3:a och lag Sjöberg (Kent Sjöberg, Andreas Westman, Carina Sjöblom och Bo Sundström) blev 4:a av 6 lag. I det vinnande laget, Hans-Ove, spelade Niclas Eliazohn från Sundsvallsbridgen.


OBS-tävling för Damer
Carina Sjöblom deltog tillsammans med Carina Hallqvist från Jämtland i uttagningstävlingen på Orust. De belade en hedrande 4:e plats i hård konkurrens bland 6 par. Den tidigare Sundsvallsspelaren Jessica Larsson vann tävlingen tillsammans med Kathrine Bertheau och blev uttagen till landslaget.


6. Kommande tävlingar

Guldskvadern

Vi har accepterat offerten från Casino Cosmopol och även fått bekräftelse tillbaka. Upplägget är detsamma som ifjol. Casinot trycker upp en folder, som vi kan skicka ut till bridgeklubbar och spelare. Vi får exakt samma pris som ifjol. Vi bör kolla upp spellokalen så att vi i god tid kan upptäcka ev. ombyggnationer. Allt är under kontroll förutom att vi inte har någon tävlingsledare, men det kommer att lösa sig.


Triangelträffen

Kontakter ej tagna ännu med granndistrikten. Ärendet tas upp på nästa styrelsemöte.


7. Kalender / spelprogram

Läget är under kontroll:
• Merparten av spelprogrammen är inskickade till Karin och Ulf-Martin Ödlund, resterande levereras denna vecka.
• Förslag till speldatum för DM-finalerna är framtaget.
• Ylva Papp har stämt av annonsläget och mailat detta till styrelsen.
• Dan Bylund har tagit fram vilka helger, som de har avsatt som ”spelfria helger”. Inga krocka finns med framtaget förslag.
• Karin Ödlund och Ulf-Martin Ödlund har kontaktat tryckeriet och bokat tid för tryckning.
• Frågetecken finns för arrangemanget av DM-Individuellt, då BK Stopp lägger ner verksamheten. Kontakt skall tas med Alnö BK.
• DM-Par kval måste planeras in i Alnös och Sundsvallsbridgens spelprogram.
• Korrekturläsning sker vid nästa styrelsemöte.


8. Åtgärdslista

Genomgång gjordes av åtgärdslistan och genomförda punkter prickades av. Listan kompletteras i efterhand med under mötet beslutade uppgifter.


9. Övriga frågor

Vid nästa styrelsemöte äter vi den traditionsenliga styrelsemiddagen Andreas Westman bokar plats på restaurant Ming.


10. Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 30 maj kl. 18.00 på restaurant MING i Sundsvall.


11. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid Protokollet Justeras

Leif Sundqvist Dan Bylund
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80