Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2012-04-17


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Ylva Papp
Martin Berglund
Andreas Westman


1. Mötets öppnande
Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


3. Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2012-03-20 gicks igenom och godkändes.


4. Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.


5. Rapporter

Ekonomi

Kassören rapporterade följande:
• Ekonomin är fortsatt mycket god.
• Alla våra fakturor är betalade.
• Saldobehållningen är just nu PG 22’, ruterkonto 7’ kronor och fondkonto 71’.
• Förväntade utgifter under våren och sommaren 2012 bedöms bli 23’ från Plusgirot och 3’ från ruterkontot.


Tävlingar

Inga tävlingar har spelats sedan sist.6. Kommande tävlingar

Rally-tävling 7

Silverpartävling på bridgeklubben Stopp den 22 april blir tyvärr inställd på grund av för få anmälda. I och med detta är rallyt färdigspelat.


Guldskvadern

Dan Bylund har haft en sittning med Casino Cosmopol och mötet hölls i en mycket positiv anda. Vi har fått en offert med lika prisnivå som i fjol. Speldatum spikades till 15-16 september. Sanktionsansökan är inskickad till FSB.


Triangelträffen

Skall spelas i Bispgården någon gång i oktober med MBF som arrangör. Dan Bylund fick i uppdrag att kontakta Jämtland/Härjedalens och Ångermanlands kontaktpersoner för att spika ett speldatum och boka lokaliteter. Mötet ansåg det lämpligt att samma helg bokas år från år. Leif Sundqvist ser till att tävlingen kommer in vår spelkalender.


7. Kalender / spelprogram

Lennart Sohlin har avsagt sig sitt engagemang i framtagandet av årets spelkalender på grund av sjukdom. Styrelsen diskuterade hur vi ska lägga upp arbetet och följande beslutades:
• Leif S ansvarar för att alla spelprogram levereras till Karin Ödlund och Ulf-Martin Ödlund.
• Leif S mailar runt ett förslag på upplägg och datum för spelårets DM-tävlingar.
• Ylva P stämmer av annonsläget och mailar ut detta till styrelsen.
• Beslöts att ingen aktiv nyrekrytering av annonsörer skall ske. Det befarade underskottet får täckas helt eller delvis av ett höjt pris på spelkalendrarna.
• Dan Bylund kollar med FSB om vilka helger, som de har avsatt som ”spelfria helger”.
• Karin Ödlund och Ulf-Martin Ödlund svarar för kontakterna med tryckeriet.


8. Åtgärdslista

Genomgång gjordes av åtgärdslistan och genomförda punkter prickades av. Listan kompletteras i efterhand med under mötet beslutade uppgifter.


9. Övriga frågor

Martin Berglund informerade om den senaste tidens diskussioner inom BK Stopp om fortsatt spel på klubben eller nedläggning. Vid ett styrelsemöte helt nyligen var styrelsen oenig om hur gå vidare.
Det blir ett extra årsmöte nästa vecka för att fatta beslut. Vid beslut om nedläggning krävs 2 årsmöten i rad varvid ett kan vara ett extra utlyst årsmöte. Ordinarie årsmöte äger rum i början av hösten.


10. Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 2 maj kl. 17.15 i Sundsvallsbridgens sammanträdesrum.


11. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid Protokollet Justeras

Leif Sundqvist Dan Bylund
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80