Kommande tävlingar
05/12 INSTÄLLD Malmö BK - Guldtävlin
09/01 INSTÄLLD... Gävle BK - Gävlegu
15/01 Onlinesvenskan Elitserien
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll från årsmöte i Folkare Bridgeklubb 2012-01-28
1. Mötet öppnades av Dag Josefsson. Dagordningen godkändes.
Leif Eriksson och Stig Selldin anmälde att de hade saker att ta upp under punkt 19.
Övriga frågor.
2. Mats Myrén utsågs till mötesordförande.
3. Lena Dahlman utsågs till mötessekreterare.
4. Stig Selldin och Rolf Lindberg utsågs till justerare tillika rösträknare.
5. Årsmötet förklarades vederbörligen utlyst.
6. Styrelsens och revisorernas berättelser. Följande upplästes och godkändes:
a) Föregående årsmötesprotokoll, b) Verksamhetsberättelse, c) Årsredovisning och d)
Revisionsberättelse.
7. Styrelsens beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
8. Val av ordförande. Ulf Sundberg omvaldes som ordförande.
9. Val av kassör. Lars Wohlfart omvaldes som kassör.
10. Val av styrelseledamöter. Lena Dahlman har tidigare anmält att hon inte ställer upp för
omval. Hans Bergdahl valdes som styrelseledamot, och på valberedningens förslag,
som ny sekreterare. Unni-Britt Myrén nyval och Dag Josefsson omval.
11. Val av styrelsesuppleanter. Omval av Birger Ericsson och nyval av Åke Lindqvist.
12. Val av materielförvaltare. Omval av Ann-Marie Josefsson.
13. Val av tävlingsledare och tävlingsadministratör. Omval av Rolf Lindberg som tävlingsledare.
Omval av Åke Lindqvist och nyval av Dag Josefsson och Hans Bergdahl som
tävlingsadministratörer.
14. Val av revisorer och revisorssuppleant. Omval av Stig Selldin och Rolf Söderkvist som
revisorer. Omval av Krister Källén som revisorssuppleant.
15. Val av valberedning. Omval av Mats Myrén och Gun Hållén.
16. Fastställande av startavgifter. Styrelsen föreslog att de skulle vara oförändrade.
Beslutades att följande fortfarande gäller: a) Tisdagsbridge 40:- alla tävlingar utom d)
och f), b) Trivselbridge 30:- alla tävlingar utom e), c) 4-mannabridge 30:-, d) Apriloch
oktobersilver tisdagar 50:-, e) Övriga simultantävlingar (brons) 40:-, f) DM-kval
tisdagar 80:- för två kvällar för medlemmar, 180:- för två kvällar icke medlemmar.
17. Ändring av speldag trivselbridge. Styrelsen föreslog att klubben ska återgå till onsdagar
för trivselbridgen, eftersom det blir allt färre som kommer på torsdagar.
Bruno Danielsson sa att på Folkarepensionärernas årsmöte tyckte alla enhälligt att
klubben ska återgå till onsdagar för trivselbridgen.
Just nu spelas Folkareserien på onsdagar en gång i månaden, men det är inga problem
att flytta till torsdagar, enligt Dag Josefsson.
Dag Josefsson sa också att DM lagkval hittills har legat på onsdagar, men att Hedemora
är intresserade av att ta över detta till hösten.
Årsmötet enades om att flytta trivselbridgen från torsdagar till onsdagar, och på Mats
Myréns förslag träder detta i kraft redan i mars. Dag Josefsson bekräftade att vi inte
behöver vänta tills säsongen är över, det är bara en simultantävling som får tas bort.
18. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
19. Övriga frågor.
a) Leif Eriksson undrade om vi inte ska ta upp lotteriverksamheten igen. Vi tjänar
mellan 3 till 4 000 kronor per 10 000 sålda lotter. Vi har troligtvis också en del
pengar kvar att utnyttja på vårt gamla lotteritillstånd. Klubben har väl tillräckligt
med pensionärer för att man ska kunna turas om att sitta på Coop eller Ica och sälja
lotter, ansåg han.
Helga Thomas sa att det finns lottautomater som man kan ställa ut i affärerna, så
behöver medlemmarna inte sitta och sälja.
Bruno Danielsson påpekade då att det är trevligare med personliga kontakter än
automater, och att man samtidigt kan passa på att göra reklam för bridgen.
Beslutades att styrelsen kollar upp det här med lottautomater och Leif Eriksson
kollar upp hur det är med vårt lotteritillstånd.
b) Stig Selldin vädjade om att folk inte ska ha parfym eller rakvatten på sig när de
bevistar bridgelokalen. Det kan finns folk som lider av sensorisk hyperreaktivitet
(alltså känslighet för dofter och kemiska ämnen).
Bruno Danielsson höll med och att det kanske finns folk som har allergi.
Helga Thomas ansåg att visst ska man ta hänsyn till allergiker, men annars så tyckte
hon att röklukten som strömmade in i lokalen när folk är ute och röker och har
ytterdörren öppen, är värre.
c) Margareta Magnell undrade om det inte finns något bättre fläktsystem än det vi har i
dag. Den stora fläkten längst ned i lokalen för en massa oväsen när den är på.
Helga Thomas sa att det ska finnas några aggregat som är tysta, som man sätter i ett
hörn och som sakta pyser ut luft. Men de är dyra.
Beslutades att styrelsen utreder hur man kan förbättra luftkvalitén i spellokalen.
20. Mötesordförande Mats Myrén tackade för visat intresse och förklarade årsmötet
avslutat.
Därefter avtackades Lena Dahlman med en delikatesskorg för sina fyra år som sekreterare i
klubben.
Vid protokollet Justeras Justeras
Lena Dahlman Stig Selldin Rolf Lindberg
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80