Kommande tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
Rapporterade tävlingar
17/11 Partävling, Simultan
17/11 Guldsimultan
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G

Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2011-10-05


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Lennart Sohlin
Per Jansson
Bo Sundström1. Mötets öppnande
Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


3. Rapport från årsmötet
Dan Bylund rapporterade från årsmötet den 24 september 2011:
• Dåligt deltagande
• Bra diskussion om de 5 punkterna i verksamhetsplanen.
• Beslut togs om att höja avgiften till MBF med 10 kronor från och med verksamhetsåret 2012-2013.
• Beslöts att studerande juniorer får spela gratis i Sundsvallsligan.


4. Konstituering
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
• Ordförande Dan Bylund (vald av årsmötet)
• Vice ordförande Martin Berglund
• Sekreterare Leif Sundqvist
• Kassör Ylva Papp
• Distriktstävlingsledare Leif Sundqvist
• Tävlingsansvarig Bo Sundström (assisteras av Leif Sundqvist)
• Kalenderansvarig Lennart Sohlin


5. Firmatecknare
Beslöts att ordföranden och kassören är firmatecknare var och en för sig.


6. Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit förutom all dokumentation rörande riksstämman 15-16 oktober. Detta hanteras under annan punkt på dagordningen.


7. Rapporter

Ekonomi

Kassören var frånvarande men hade lämnat en rapport via mail. Av denna framgick följande:
• Ekonomin är fortsatt mycket god.
• Alla våra fakturor är betalade.
• Startavgifterna för hösten 2011 i Sundsvallsligan är alla inbetalade.
• Saknas betalning för 4 annonser i spelkalendern och från 3 klubbar.
• Saknas redovisning för tävlingen Guldskvadern (Dan Bylund åtgärdar detta).
• Frågetecken runt SM-resebidragen för SM-par (Dan Bylund reder ut detta med kassören).


Tävlingar

Guldskvadern är genomförd med ett mycket bra arrangemang och deltagarna var mycket nöjda. Casino Cosmopol är också mycket nöjda med hur arrangemanget fortlöpte. Följande vinnare korades:
• Bridgen Adam Folke
• Poker Clas Bodin
• Sammanlagt Tommy Andersson
• Av hemmaspelarna placerade sig Andreas Westman på en mycket hedrande 2:a plats i bridgetävlingen.


Triangelkampen spelades den 1 oktober på konferenscentret i Bispgården med 28 par. Tävlingen var ett första försök till samarrangemang mellan Jämtland, Medelpad och Ångermanland. Förutom den ordinarie silvertävlingen beräknades det en parallell handicaptävling och i ”bägge” tävlingarna delades det ut många priser. Efter tävlingen serverades det middag och våra deltagare var mycket nöjda med arrangemanget. Dan och Lennart Bylund från Sundsvallsbridgen vann silvertävlingen överlägset. Fortsättning följer nästa år med förhoppningsvis fler deltagare.


8. Kommande tävlingar

Allsvenskan div 4

Försök till samarrangemang med Ångermanland har gjorts nu i början av hösten. Vi fick inte ihop ett enda lag medan Ångermanland hade 3 lag anmälda. Vi kom överens om att flytta fram tävlingen tills vi har fått ihop 4 lag. Vi måste hjälpas åt i styrelsen att ragga lag.

Medelpadsrallyt 2

Spelas den 18 oktober (ej 11/10) i form av Sundsvallsbridgens oktobersilver.


DM-Damer

Följande noterades:
• Arrangeras av Sundsvallsbridgen onsdagen den 26 oktober och hela tävlingen spelas denna kväll. Start kl. 18.00 och slut cirka 23.00.
• Leif skickar ut inbjudan till klubbarna och sätter upp anslag med anmälningslista i Sundsvallsbridgens bridgelokal.
• Leif lägger upp tävlingen i Spader och ser till att det fungerar att anmäla sig via nätet.
• Startavgiften beslöts till 150 kronor/spelare.

DM-Lag kval

Följande noterades:
• Första kvaltävlingen spelas på Sundsvallsbridgen den 19 oktober.
• Leif skickar ut inbjudan till klubbarna med information om upplägget.
• DM-Lag-finalen spelas den 18 mars 2012 med de 4 bästa lagen i kvalet och 24 brickor per match.9. Inför Riksstämman

Beslöts att Dan Bylund är vår representant vid Riksstämman.

Kort genomgång gjordes av utskickat material (spec. ekonomi) från FSB. Tyngdpunkten lades på inkomna motioner och styrelsens förslag. Efter diskussion runt de olika förslagen enades styrelsen om hur vår representant ska rösta i händelse av votering.


10. Åtgärdslista
På grund av tidsbrist hanns inte listan gås igenom, dock meddelade Leif att alla punkter var genomförda. Listan kompletteras i efterhand med under mötet beslutade uppgifter.


11. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.


12. Nästa möte

Inget datum för nästa möte bokades utan ordföranden återkommer med kallelse.13. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid Protokollet Justeras

Leif Sundqvist Dan BylundSvenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80