Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL

fört vid konstituerande styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb 2011-09-06 i Klubblokalen

Närvarande: Tor Helenius, Gullan Persson, Bengt Fasth, Gun Paulsson, Laila Håkansson, Einar Nilsson, Ingrid Vestergaard och Lennart Reiz

§ 1
Ordföranden hälsade alla välkomna.

§ 2
Protokollet från årsmötet 18 augusti 2011 gicks igenom och lades till handlingarna. (Se nedan §5.)

§ 3
Styrelsen konstituerade sig:
v Ordf Lennart Reiz
Kassör Laila Håkansson
Sekreterare Ingrid Vestergaard
• Tävlingsverksamheten
(i klubben) Lennart Reiz
Tävlingsverksamheten
(på distriktsnivå och högre) adj. Christer Sandberg (Tor vidtalar)
Festansvarig Gullan Persson
Kök, klubblokal Gun Paulsson
Materialförvaltare Bengt Fasth
Webmaster Bengt Fasth
Nyckelregister Bengt Fasth
Rapportering till pressen Ulf Pehrsson (Lennart vidtalar)

§ 4
Gullan föreslog en höstfest med ärtsoppa och varm punsch. Förslaget gillades av alla.
Gullan är festansvarig och kokar soppa. Övriga i styrelsen hjälper till med dukning osv.
Lennart informerar medlemmarna och sätter upp anmälningslista. Killarna ordnar punschen.
Helena är tävlingsledare och Christer ordnar det tekniska för bridgespelandet.
Festavgiften bestämdes till 120:- per deltagare.

§ 5
Frågor som togs upp under övriga frågor på årsmötet:
Jourspelare: Föreslogs att vi informerar att vi har jourspelare på torsdagar i kartan över sommarbridge i Bridgetidningen, Gun ansvarar för att Tomas vidtalas när det blir aktuellt.
Fler än 18 brickor på onsdagar: en enkät har gjorts bland ”onsdagsspelarna” och 2/3 vill spela 18 brickor.

§ 6
Prispoängsystemet diskuterades med anledning av klubbens sviktande ekonomi.
Beslöts att ta bort prispoäng helt på tisdagarna samt att höja gränsen för lägsta belopp som betalas ut från 25:- till 100:-. Laila beräknar den ekonomiska effekten av detta och rapporterar snarast. Om effekten blir otillräcklig (dvs reducering med ca 20.000 kr), bör parametrarna för pris per poäng ändras (Tor vidtalar Thomas).

§ 7
Christers kurs på tisdagskvällarna är mycket omtyckt och välbesökt, såväl av nybörjare som ”fortsättare”.

§ 8
Redovisningssystemet diskuterades livligt. Beslöts att bruttoredovisning ska tillämpas så långt möjligt.
Laila ansvarar.

§ 9
Ombud till distriktsstyrelsens årsmöte utses av styrelsen. Tor vidtalar Tomas.

§ 10
Nästa styrelsemöte: Tisdagen 18 oktober kl. 17.30 hos Tor (Markgatan 24).

§ 11
Ordföranden tackade för gott samarbete, därmed avslutas Styrelsemötet.

Vid Pennan: Justeras:


Ingrid Vestergaard (sekr.) Tor Helenius (ordf.)
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80