Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
tokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2011-10-11

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Birgitta Wiberg
Kent Sjöberg
Agneta Danielsson
Elisabet Ekholm
Anneli Sagersten


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.


2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 23 augusti föredrogs och lades till handlingarna.


3. Konstituering
Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordf. Leif Sundqvist
Sekr. Ulf Blanck
Kassör Kent Sjöberg
V.ordf. Agneta Danielsson

Styrelsen beslöt att firmatecknare är ordföranden Leif Sundqvist och kassören Kent Sjöberg tillsammans eller var för sig.

4. Resebidrag SM-finaler
Ansökan om bidrag för omkostnader i samband med SM 2011 har inkommit från Leif Sundqvist, May Åkesson, Majlis Eriksson, Staffan Hedman, Jim och Katarina Thorngren, Bo Sundström, Helena Strömberg och Dan Bylund. Styrelsen beslöt att utbetala 500 kr till ovan nämnda.

5. Utökning av lokal
Styrelsen beslöt att Sundsvallsbridgen är intresserad av anta hyresvärdens anbud på utökade lokal med två rum. Leif Sundqvist och Kent Sjöberg fick styrelsens uppdrag att förhandla fram bästa möjliga tio års hyresavtal. När hyresavtal görs upp skall eventuellt behov av förråd beaktas. Rapport ska ske på extra styrelsemöte.

6. Inköp av nya Bridgemate
Styrelsen beslöt att inköpa 16 nya Bridgemate plus server av ny uppdaterad modell, samt att byta in de gamla. Kostnad är cirka 23 000 kr.

7. Inköp av 4 Budlådor
Beslöts att inköpa 4 budlådor för att täcka akut brist.
8. Övriga frågor
• Agneta Danielsson framhöll behov av hjälp inför Trivsellördag 12/11.
• Påmindes om önskemål av silvertävling från årsmötet.
• Önskemålen om annorlunda priser diskuterades kort.
• Diskuterades eventuella poängligor på måndag och torsdag, tas upp på nytt nästa möte.

9. Nästa Möte
Nästa möte äger rum tisdagen 22 november kl. 17.00 i bridgelokalen.

Vid protokollet Justeras
Ulf Blanck Leif Sundqvist
Sekr. Ordf.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80