Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 INSTÄLLD - Ölandsveckan 2020 -
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Ångermanlands Bridgeförbund styrelsemöte/planeringsmöte 2011-05-24

Närvarande
Jerry Mähler, Krister Norling, Christer Andersson, Leif Sundström, Liss Sjölander, Stig Åkerlund och Kjell Jonsson

§1 Mötets öppnande
Jerry Mähler öppnade mötet och hälsade alla välkommen

§2 Dagordningen godkännande
Det beslutades att arbeta efter föreslagen dagordning

§3 Ekonomi
Ekonomin går efter beräknad budget och behållningen är för närvarande 44 500:-.
Ordf samt kassören undersöker vad som var sagt när det gällde steg 3 utbildningen i Örebro 2008 samt svarar GB på dennes skrivelse.


§4 Utvärdering av ÅBF-Rally
Mötet anser att Rallyt går enligt planering och trenden ser ut att svagt vända uppåt- ÅBF´s satsning på 500:- till ett par som inte tar del av prispengar kan vara en bidragande del i detta.
Rallypriset har inte kommit fram till 2008/2009 års vinnare samt efterkommande vinnare, styrelse undersöker vart priset finns för närvarande.

Sammanställning i tabellform av de 3 senaste årens resultat.
2008/2009 2009/2010 2010/2011
7 tävlingar 5 tävlingar 7 tävlingar
103 Deltagare 101 Deltagare 122 Deltagare
24 par som mest 26 par som mest 27 par som mest• Ett förslag att rotera DM tävlingar mellan distriktets klubbar tas upp på årsmötet inför 2012/2013
• Mötet enades om att ta hänsyn till när på året Veteran och Dam DM planeras in med tanke resor under den kallare delen av året.
• Senast anmälningsdatum för en DM tävling fastslogs till senast 4 dagar före 18:00. Om tävlingen genomförs på lördag är sista anmälningstiden tisdag 18:00.
• Samtliga silvertävlingar läggs ut på ÅBF´s hemsida i Spader även om det går att anmäla sig via telefon ska anmälningar läggas in av ansvarig klubb så att anmälningarna kan följas av intresserade.


§5 Förslag Spelprogram 2011/2012

Tävling Preliminärt datum Arrangör Information
Gem Rally i Bispgården 2011-10-01* Ej beslutat ännu men Planeringen är att den ska inräknas i rallyt i respektive förbund.

Mixed DM 2011-10-08* Docksta
Silvertävling ledig
Par DM 2012-02-18* Skog
Örnträffen 2012-01-28* ÖBA
Div 4 2011-09-24 Härnösand
DM lag 2012-01-21-22 Härnösand Eventuellt tillsammans med Medelpad
Ruternål 2011-11-12 Härnösand
Veteran DM 2011-11-19 Härnösand
Härnöträffen 2012-03-10* Härnösand
Lia klövern 2012-03-24* Eventuellt ihop med Sollefteå
Nylandssilver 2012-04-14* Nyland
DAM DM 2012-04-28 Sollefteå
Roland Tibblin Cup 2012-05-05* Härnösand
* Ingår i Rallyt, vid 8 tävlingar kan en tävling räknas bort annars ska samtliga tävlingar tas med i sammandraget.
Arrangör med fet text har svarat ja på att arrangera tävlingen.
Vid deltagande i Rallytävlingar kommer varje deltagare att få en lott per tävling till dragningen av de två priserna på 500:-styck som sker i samband med årsmötet.


§6 ÅBF årsmöte förslag Sollefteå 2011-09-18 14:00 med spel efter mötet,

* Antal brickor på par DM, förslag av styrelsen att årsmötet tar upp frågan.


§7 Riksstämman
* Stadgeändringar som är föreslagna stöds av förbundet dock kan det diskuteras om en spelare ska kunna provspela fler än en gång.

* Mötet fastslog att Jerry Mähler och Leif Sundström deltar fredag till söndag på riksstämman.


Övrigt
• Nybörjarkurser Härnö, Backe, Sollefteå och Ö-vik pågår eller kommer att genomföras 2011.
• Nybörjarträffen planeras för att genomföra gemensamt i Ångermanland.
• Sommarspel Härnö med start den 7/6 tisdagar och torsdagar 18:00, Sollefteå Juli tisdagar 18:30.
• ÅBF liga 4-manna, Härnö provar juni 9+16/6 och kommer att skicka ut inbjudningar till klubbarna.
• Backe bridgeklubb har haft möte och beslutat sig för att satsa på nytt. Tävlingar kommer att rapporteras via ruter. Backespader kommer dock inte att genomföras detta tävlingsår.
• Medlemsregister gås igenom av samtliga klubbar och de som inte betalar medlemsavgift tas bort ur matrikeln av respektive klubb
• Utbildning steg 2 försöker vi att genomföra tillsammans med Umeå, Sundsvall eller Östersund.
• Valberedningen kontaktas av Jerry Mähler så att arbetet kan startas upp inför årsmötet i höst.
• Information från Micke Melander efter besök hos ÖBA.

• Fördelningen av resebidrag till SM i Örebro

Öppet par
1. Jerry Mähler - Ann Lidfors = 2000:-
2. Per-Arne Lindström - Lars Nordlinder = 1500:-
Mixed
1. Hans Forsman - Kerstin Forsman = 2000:-
Veteran
1. Ove Bylund - George Bratell = 2000:-
DAM
1. Gerd Ahnfeldt – Vivianne Wernblom = 2000:-

Betalas ut av Kassören efter att kontakt tagits och eventuellt bankkonto meddelats.

Ångermanlands bridge förbund

Ordf., Jerry Mähler


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80