Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2011-04-05

Närvarande:
Leif Sundqvist
Kent Sjöberg
Ulf Blanck
Birgitta Wiberg
Anneli Sagersten
Elisabet Ekholm

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 25 januari fanns inte tillgängligt, varför det tas upp på nästa styrelsemöte.

3. Ekonomi
Ekonomin löper på i god ordning.

4. Kostnadsersättningar för styrelsen
Beslöts fördela från årsmötet tilldelade medel enligt följande:
• Ordförande 2400:-
• Kassör 1700:-
• Sekreterare 1200:-
• Tävlingsansvarig 600:-
• Ledamöter 400:-

5. Klubbavgifter
Beslöts vara oförändrad 300 :- per seniormedlem och år.

6. Dagbridgen onsdagar
Styrelsen beslöt att medlemskap i klubb tillhörig Svensk Bridge krävs från och med 2011-07-01, för att delta i spel anordnat vid spel på den så kallade Dagbridgen på onsdagar. De spelare, som för närvarande inte är medlemmar i någon klubb, erbjuds Introduktionsmedlemskap fram till 1/7 2011.

7. Våravslutningen
Den traditionella Våravslutningsfesten blir programenligt tisdag den 17 maj. I vanlig ordning tvingas styrelsen agera festkommitte och fördelade arbetsuppgifterna enligt gängse modell. Deltagaravgiften beslutades till oförändrade 120:- för medlem i Sundsvallsbridgen och 150:- för övriga.

8. Spelprogram 2011-2012.
Inför kommande spelår efterlystes förslag på nya spelformer. Att även spela barometer med handikapp och någon mixedtävling var några av idéerna. Ansvariga kvällsvärdar skickar sina förslag till ordföranden senast den 30 april.9. Sommarbridge
Första tävling blir den 24/5 och den sista 9/8 och vi spelar hela sommaren. Kent Sjöberg ansvarar för sommarbridgen och värvar vid behov spelvärdar.

10. Övriga frågor
• Frågan om höjda prispengar till de 3 första i poängligan togs upp. Motivering var att andra klubbar har högre belopp och att vi inte har höjt på många år. Beslöts att vi att funderar på detta och tar upp frågan i samband med höstsäsongens början.
• Beslöts att Trivselbridgen på måndagar skall ha datorgivna brickor från och med starten till hösten.
• Togs upp frågan av våra prisskåps placering med anledning av den sänkning av innertaket, som har skett på grund av den nya ventilationsutrustningen. Beslöts att behålla dem på nuvarande plats genom att inbördes byta plats på dem.
• Då vi ännu inte fått något besked från Bostadsrättsföreningen på vår förfrågan om att hyra ett till bridgelokalen angränsande rum, fick Kent Sjöberg i uppdrag att ta förnyad kontakt med ordförande i föreningen. Tanken med det nya rummet är att kunna använda det till utbildningsändamål samtidigt som tävlingsspel pågår i nuvarande lokal.

11. Nästa möte
Ett kort möte hålles enbart för avstämning av förarbetet för Vårfesten den 10/5 kl. 17.45. Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att äga rum i mitten av augusti 2011.Vid protokollet Justeras
Ulf Blanck Leif Sundqvist
Sekr. Ordf.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80