Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan

Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2011-04-14


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Ylva Papp
Peter Glans
Martin Berglund
Lennart Sohlin
Anna-Lisa Åkerdahl
Andreas Westman


1. Mötets öppnande

Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes.


3. Föregående protokoll

Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och godkändes.


4. Inkomna skrivelser FSB

Följande information har kommit från FSB:
• Förslag till ändring av speldatum för Allsvenskan hösten 2011. Det innebär för division 3, att nya speldagar är 24/9, 5/11 och 26/11.
• Utbildningshelgen är flyttad till 26-30 oktober på grund av de ändrade speldagarna för Allsvenskan.


5. Rapporter

Ekonomi

Kassören rapporterade följande:
• På postgirot finns 33’
• I fonder finns 70’
• På ruterkontot finns 13’
• I kassan finns 0 kronor
• Prognosen för resterande delen av verksamhetsåret tyder fortfarande på att MBF kommer att få ett nollresultat.

Inget budgetförslag fanns framtaget och tas upp på nästa möte.


Tävlingar

DM-Par Veteraner spelades den 23/3 (onsdagkväll) och vann gjorde Staffan Hedman – Leif Sundqvist knappt före Lisa Åkerdahl – Lennart Sohlin och 3:a blev Ulla Blanck – Liane Svensson.

DM-Par (Medelpadsrallyt omg 6) spelades den 27 mars. Vann gjorde Carina Sjöblom – Bo Sundström. 2:a blev Lennart Bylund – Ted Olows och 3:a Blev Staffan Hedman – Emil Tibblin.

DM-Mixed lottades på ett mycket vetenskapligt sätt med en slumptalsgenerator inlagd i Sundsvallsbridgens dator. Vann gjorde Lisa Åkerdahl – Lennart Sohlin och de får således den enda SM-platsen.

SM-semifinal lag spelades i Östersund helgen 9-10/4. Från Medelpad deltog lag Lilltibban, vilka underpresterade och placerade sig på en 4:e plats bland 6 lag.


6. Kommande tävlingar

Medelpadsrallyt 7

Tävlingen spelas söndagen den 1 maj på BK Stopp.


7. Guldskvadern

Dan Bylund och Andreas Westman har träffat representanter för Casino Cosmopol och möttes av sedvanlig positiv inställning. Följande beslutades:
• Tävlingen spelas 10 -11 /9.
• Kostnaden för maten ökas med 50 kr/spelare.
• Baren i spellokalen öppnas först klockan 14.00.
• I övrigt enligt tidigare års upplägg.

Beslöts att startavgiften höjs med 50 kronor/spelare. Dan Bylund ansvarar för att skicka in sanktionsansökan till FSB.


8. Tävlingsprogram 2011 - 2012

Upplägget av DM-tävlingarna diskuterades och bland annat fanns förslag på att vi måste informera mera om SM-festivalveckan. Detta för att försöka popularisera DM-deltagandet.
Följande beslutades:
• DM-Damer och DM-Veteraner spelas en onsdagskväll under hösten.
• DM-Mixed spelas en lördag.
• DM-Par spelas en söndag. 3 kvaltävlingar på klubbarna som i fjol. Nytt är dock att man kan köpa in sig i finalen. Detta kommer då att kosta 300 kronor/spelare.
• DM-lag spelas med samma upplägg som ifjol med kvalspel på 3-4 onsdagskvällar med 2 matcher/kväll och en final med de 4 bästa lagen. Medelpadsmästerskapet spelas parallellt enligt fjolårets modell med handicap.
• Allsvenskan div. 4 spelas vardagkvällar, där lagen får komma överens om lämpligt datum inom ett givet tidsintervall. Sista anmälningsdatum till FSB är 14/11 och sista speldatum är 29/1 2012.
• Medelpadsrallyt omfattas av samma tävlingar som föregående spelår.

Följande speldatum fastställdes för DM-tävlingarna:

• DM-Damer 26/10
• DM-Veteraner 23/11
• DM-Mixed 21/1
• DM-Individuellt 30/1, 6/2
• DM-Par 19/2
• DM-Lag kval 19/10, 16/11, 25/1, 15/2
• DM-Lag final 18/3


9. Kalender

Lennart Sohlin utsågs till kalenderansvarig. Han kollar med tryckeriet och klarar ut vilka datum som gäller för inlämnande av manus och leverans av kalendern. Diskuterades eventuella förändringar av kalendern och följande förslag kom upp:
• Ändra ordningsföljden mellan paragraferna 7 och 8 i dagordningen för MBF:s årsmöte.
• Ska vi ha kvar telefonlistan eller inte? Den har under många år innehållit fel och det har saknats medlemmar i den o.s.v. Alltför lite ansträngningar har gjorts för att den ska bli bättre. Mötet ansåg efter mycken diskussion att vi ändå ska ha den kvar och att en ansträngning ska göras i år för att få den korrekt.
• Per Jansson hade kommit med ett förslag om att i kalendern lägga in sidor med en sorts ”lathund”, där man vecka för vecka (alt. månad för månad) skulle kunna se distriktets alla tävlingar. Mötet hade svårt att se behovet av detta samt att det skulle behövas ett stort antal sidor för lathunden. Mötet beslutade att inte göra den kompletteringen.

Kalendermötet äger rum måndag den 2 maj kl. 18.30 i bridgelokalen på Grönborgsgatan 5. Leif Sundqvist skickar ut inbjudan i ett mail till klubbarna.


10. Åtgärdslista

Inga viktiga punkter på åtgärdslistan resterar. Listan kompletteras som vanligt i efterhand med under mötet beslutade uppgifter.
11. Övriga frågor

Följande frågor togs upp:
• I Bo Sundströms frånvaro saknades förslaget till den partävlingsliga som diskuterades på föregående styrelsemöte. Efter telefonkontakt med Bo, så beslutades att Bo och Andreas Westman tar fram förslaget till kalendermötet den 2/5.
• Ett förslag från Micke Melander om en ny tävling kallad Silverstegen diskuterades. Silverstegen är en lagtävling på vardagkvällar med Gröna-Hissen-upplägg. Idén bedömdes som intressant men då vi har väldigt få lediga spelkvällar tillhands, beslöt mötet att vi inte skall starta detta under spelåret 2011-2012.
• Diskuterades plakettfrågan vid DM-finalerna för kommande år. Ska vi ha plaketter eller inte? Om vi ska ha något ska det vara plaketter eller pokaler eller? En katalog var införskaffad med ett stort utbud av olika modeller av alla sorters varianter. Beslutet blev att vi ska någon form av plaketter och vi fastnade för en variant av glas. Andreas Westman fick i uppdrag att införskaffa plaketter för resten av innevarande spelår (2011) och även för de kommande 3 spelåren (2012, 2013 och 2014). Fastställdes att det årtal, som graveras in på plaketterna ska vara det år, som är SM-finalens spelår. Beslöts också att plaketterna ska förvaras inlåsta i ett skåp i styrelserummet på Grönborgsgatan 5 och delas ut direkt efter resp. DM-tävlings slut.


12. Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte bokades inte men kommer att ske i början av juni. Ordförande återkommer med kallelse.


13. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid Protokollet Justeras

Leif Sundqvist Dan Bylund
ÅTGÄRDSLISTA

Åtgärd Ansvarig Färdigdatum Status
Ta fram förslag till upplägg av DM-Lag kommande år 2011 Leif Sundqvist 2010-04-30 Vilande
Uppföljning av gemensamt rally Leif Sundqvist 2010-03-24 Vilande
Kontakta Micke Melander om distriktstävling Dan Bylund 2010-03-31 Klart
Kontakta Micke Melander om stöd till klubbarna i västra Medelpad Dan Bylund 2010-03-31 Klart
Ta fram Lennart Sohlins mejl-adress Martin Berglund 2010-04-26 Pågår
Mejla Ylva Papp om SM-bidrag Dan Bylund 2010-04-30 Klart
Inbjudan till DM-lag Leif Sundqvist 2010-09-01 Klart
Skicka ut inbjudan Allsvenskan div 4 Leif Sundqvist 2010-10-01 Klart
Kontakt angående festarrangemang DM-Mixed Dan Bylund 2010-10-03 Klart
Inbjudan DM-Mixed fest-delen Leif Sundqvist 2010-10-01 Klart
Utskick m.m. avseende Medelpadsrallyt Leif Sundqvist 2010-10-01 Klart
Skicka ut inbjudan DM-Damer Leif Sundqvist 2010-11-07 Klart
Skicka ut inbjudan DM-Par kval Leif Sundqvist 2010-11-07 Klart
Mejla Ylva om prispengar Leif Sundqvist 2010-11-07 Klart
Mejla till FSB om Rekryten Leif Sundqvist 2010-11-07 Klart
Lägga upp DM-Damer i Spader Leif Sundqvist 2010-11-07 Klart
”Ragga” lag till Allsvenskan div 4 Andreas / Bo/ Leif 2010-11-20 Klart
Kolla med Carl R om prat i brickorna vid DM-finaler Leif Sundqvist 2010-12-15 Klart
Dela ut gamla DM-Plaketter Andreas Westman 2011-02-01
Kontakta BK Stopp om Ruter-rapportering Dan Bylund 2011-01-20 Klart
Undersökning om tidigare särskiljning i DM-tävling Leif Sundqvist 2011-02-15 Klart
Planera och genomföra Steg 1-utbildning för tävlingsledare Leif Sundqvist 2011-06-01
Hämta ut DM-plaketter för 2011 års tävlingar Martin Berglund 2011-02-15 Klart
Ta fram ett utkast till budget för kommande verksamhetsår 2011-2012 Ylva Papp 2011-06-01
Starta förberedelser och planering för nya kalendern Lennart Sohlin 2011-04-13 Klart
Ta fram förslag till ny partävlingsliga Bo Sundström/ Andreas Westman 2011-05-02
Kontakta Kent Sjöberg angående utskick av inbjudan till DM-Par Leif Sundqvist 2011-03-18 Klart
Kontakta Ulf Henriksson / Ylva Papp ang. framtagande av gamla MBF styrelseprotokoll, som ej finns upplagda på hemsidan. Leif Sundqvist 2011-04-01
Inköp av DM-plaketter Andreas Westman 2011-10-01
Skicka ut inbjudan till kalendermöte Leif Sundqvist 2011-04-17
Skicka in sanktionsansökan för Guldskvadern Dan Bylund 2011-04-25
Kontakta tryckeriet Lennart Sohlin 2011-05-01
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80