Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2011-03-16


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Bo Sundström
Ylva Papp


1. Mötets öppnande
Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


3. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och godkändes.


4. Inkomna skrivelser FSB

• Inbjudan till Nybörjarträffen har skickats ut till klubbarna och distriktsförbunden. Årets upplaga har samma utformning som ifjol. Kvalheat får spelas under perioden 4 – 17 april och finalen spelas med 24 par den 3-4 augusti under festivalveckan.
• Gratis simultanspel under andra halvan av mars månad har skickats ut till klubbarna.
• FSB har meddelat oss att Ånge Bridgesällskap har lagt ned verksamheten. Kvarvarande spelare kommer att representera Bräcke Bridgeklubb och därmed mister Medelpad ett tiotal medlemmar.


5. Rapporter

Ekonomi

Kassören rapporterade följande:
• På postgirot finns 33’
• I fonder finns 70’
• På ruterkontot finns 15’
• I kassan finns 0 kronor
• Prognosen för resterande delen av verksamhetsåret tyder på att MBF kommer att få ett nollresultat.


Tävlingar


DM-Par kval är färdigspelat med 26 kvalande par.

DM-Lag final (Medelpadsrallyt omg 5) spelades den 13 mars. Vann gjorde lag Lilltibban (Helena Strömberg, Dan Bylund, Staffan Hedman, Emil Tibblin, Lennart Bylund och Ted Olows). 2:a blev lag Henriksson och 3:a lag Westman.

DM-Individuellt färdigspelades 7 februari och vann på särskiljning gjorde Lennart Sohlin. Tvåa blev Rune Skoglund och 3:a Evert Nilsson.

DM-Damer spelades två onsdagkvällar i februari och vann gjorde Majlis Eriksson – May Åkesson. Tvåa blev Eva Ribbenberg – Anneli Sagersten och 3:a blev Karin Lodin – Lisa Åkerdahl.


6. Kommande tävlingar

DM-Veteraner

Tävlingen kommer att spelas onsdagen den 23 mars.


DM-Par final (Medelpadsrallyt 6)

Tävlingen kommer att spelas söndagen den 27 mars. Viktigt att vi kommunicerar med alla som kvalat in och hälsar dem välkommen till finalen. I detta mail/brev skall vi också be dem att meddela återbud om de inte kan deltaga.

Medelpadsrallyt 7

Tävlingen kommer att spelas söndagen den 1 maj på Bk Stopp.7. Guldskvadern

Dan Bylund och Andreas Westman skall träffa representanter för Casino Cosmopol den 17 mars för att diskutera kommande tävling i höst. Så snart speldatum är spikat, skall guldpoängansökan skickas in till FSB och inbjudan läggas ut på internet.


8. Kalenderupptakt

Viktigt att arbetet med kalendern startas upp redan nu. Lennart Sohlin kontaktas för att starta förberedelser och planering av arbetet. Detta kommer att bli en viktig punkt på nästa möte. Fundera gärna i förväg på hur vi ska få fart på DM-tävlandet till nästa säsong.9. Åtgärdslista

Inga viktiga punkter på åtgärdslistan resterar. Listan kompletteras som vanligt i efterhand med under mötet beslutade uppgifter.


10. Övriga frågor

Följande frågor togs upp:
• Tävlingsledarutbildningen steg 1 kom i kläm, då vi flyttade speldatum för DM-Veteraner. Beslöts att vi flyttar den till början av höstsäsongen.
• Ett förslag kom upp om att starta en partävlingsliga (typ den gamla Superligan). Med spel 1 onsdag / månad och där paren förbinder sig att spela alla deltävlingar alt. Skaffa reserver om man inte kan deltaga i någon spelomgång. Föranmälan gäller och vid stort intresse kan vi fundera på divisionsspel. Bo Sundström fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag på upplägg av tävlingen.
• Plakettfrågan tas upp på nästa möte, så att vi hittar en modell/struktur för hur detta ska hanteras framledes.


11. Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte sker onsdagen den 13 april klockan 18.30 (obs tiden). Viktigt att alla inkl. suppleanter kan deltaga!! Glöm inte att meddela återbud om du inte kan närvara.


12. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid Protokollet Justeras

Leif Sundqvist Dan Bylund
ÅTGÄRDSLISTA

Åtgärd Ansvarig Färdigdatum Status
Ta fram förslag till upplägg av DM-Lag kommande år 2011 Leif Sundqvist 2010-04-30 Vilande
Uppföljning av gemensamt rally Leif Sundqvist 2010-03-24 Vilande
Kontakta Micke Melander om distriktstävling Dan Bylund 2010-03-31 Klart
Kontakta Micke Melander om stöd till klubbarna i västra Medelpad Dan Bylund 2010-03-31 Klart
Ta fram Lennart Sohlins mejl-adress Martin Berglund 2010-04-26 Pågår
Mejla Ylva Papp om SM-bidrag Dan Bylund 2010-04-30 Klart
Inbjudan till DM-lag Leif Sundqvist 2010-09-01 Klart
Skicka ut inbjudan Allsvenskan div 4 Leif Sundqvist 2010-10-01 Klart
Kontakt angående festarrangemang DM-Mixed Dan Bylund 2010-10-03 Klart
Inbjudan DM-Mixed fest-delen Leif Sundqvist 2010-10-01 Klart
Utskick m.m. avseende Medelpadsrallyt Leif Sundqvist 2010-10-01 Klart
Skicka ut inbjudan DM-Damer Leif Sundqvist 2010-11-07 Klart
Skicka ut inbjudan DM-Par kval Leif Sundqvist 2010-11-07 Klart
Mejla Ylva om prispengar Leif Sundqvist 2010-11-07 Klart
Mejla till FSB om Rekryten Leif Sundqvist 2010-11-07 Klart
Lägga upp DM-Damer i Spader Leif Sundqvist 2010-11-07 Klart
”Ragga” lag till Allsvenskan div 4 Andreas / Bo/ Leif 2010-11-20 Klart
Kolla med Carl R om prat i brickorna vid DM-finaler Leif Sundqvist 2010-12-15 Klart
Dela ut gamla DM-Plaketter Andreas Westman 2011-02-01
Kontakta BK Stopp om Ruter-rapportering Dan Bylund 2011-01-20 Klart
Undersökning om tidigare särskiljning i DM-tävling Leif Sundqvist 2011-02-15 Klart
Planera och genomföra Steg 1-utbildning för tävlingsledare Leif Sundqvist 2011-10-01
Hämta ut DM-plaketter för 2011 års tävlingar Martin Berglund 2011-02-15
Ta fram ett utkast till budget för kommande verksamhetsår 2011-2012 Ylva Papp 2011-04-13
Starta förberedelser och planering för nya kalendern Lennart Sohlin 2011-04-13
Ta fram förslag till ny partävlingsliga Bo Sundström 2011-04-13
Kontakta Kent Sjöberg angående utskick av inbjudan till DM-Par Leif Sundqvist 2011-03-18
Kontakta Ulf Henriksson / Ylva Papp ang. framtagande av gamla MBF styrelseprotokoll, som ej finns upplagda på hemsidan. Leif Sundqvist 2011-04-01
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80